Nghệ An cho phép các cơ sở thẩm mỹ, vũ trường, karaoke hoạt động trở lại
BVCL - UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, theo đó cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ: thẩm mỹ, massage, vũ trường, karaoke, quán bar, intenet, trò chơi trên địa bàn các xã, phường, thị trấn có công bố dịch COVID-19 từ cấp độ 1 đến cấp độ 3 được hoạt động từ ngày 8/4/2022; khi dịch COVID-19 công bố cấp độ 4, các cơ sở kinh doanh dịch vụ này dừng hoạt động.
--Quảng cáo--- banner