Hành quân vào “mặt trận không tiếng súng” mang theo “kỷ luật thép và trái tim hồng”
BVCL - Trận chiến chống giặc Covid-19 tại TP. HCM và các tỉnh phía Nam đang bước vào giai đoạn quyết liệt nhất và được ví như một trận đánh lớn. Với tâm thế “đâu có giặc là ta cứ đi”, “tất cả vì miền Nam ruột thịt” và thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ gấp rút lên đường tiến vào tâm dịch.
--Quảng cáo--- banner