Nhiều điểm mới trong công tác quản lý, cải cách hành chính của TAND tỉnh Phú Thọ
BVCL - Liên quan đến việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính, Toà án nhân dân (TAND) tỉnh Phú Thọ đã đẩy mạnh trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tập trung cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận “tổ hành chính tư pháp”.
--Quảng cáo--- banner