Ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý F0 điều trị tại nhà
BVCL - Thời gian qua, nhiều địa phương trên địa bàn TP Hà Nội đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để tư vấn, hỗ trợ, quản lý F0 điều trị tại nhà. Đây là một giải pháp nhằm tạo sự thuận lợi cho người dân, giảm khối lượng công việc hành chính cho nhân viên y tế.
--Quảng cáo--- banner