Cần tiếp tục thể chế hoá đầy đủ Hiến pháp 2013 vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi
BVCL - Tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9/2022 vừa qua, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến lần đầu về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), đây là dự án luật nhận được sự quan tâm đặc biệt của xã hội.
--Quảng cáo--- banner