Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chỉ đạo xử lý vụ tranh chấp đặt đường ống nước sạch tại Nam Định
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chỉ đạo Bộ GTVT xem xét, xử lý kiến nghị của Công ty TNHH Mai Thanh liên quan đến việc thực hiện các hạng mục công trình kênh nối Đáy - Ninh Cơ thuộc Dự án WB6 ảnh hưởng đến dự án nước sạch của Công ty TNHH Mai Thanh, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.
--Quảng cáo--- banner