TAND tỉnh Long An: Những bài học kinh nghiệm thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án
BVCL - Tại Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2023, ông Lê Quốc Dũng, Chánh TAND tỉnh Long An đã chia sẻ thực tiễn thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án hai cấp tỉnh Long An – những kết quả nổi bật và bài học kinh nghiệm.
--Quảng cáo--- banner