Đoàn thanh niên TANDTC tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027
BVCL - Trong không khí phấn khởi của tuổi trẻ cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, sáng 17/8, tại trụ sở TANDTC, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TANDTC long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TANDTC lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
--Quảng cáo--- banner