Làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên TANDTC nhiệm kỳ 2022-2025
BVCL - Hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên TANDTC nhiệm kỳ 2022-2025 lần thứ VII, Đoàn thanh niên cơ quan vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng nhằm tiếp tục thực hiện quy trình lấy phiếu nhân sự; trao quyết định bổ nhiệm, kiện toàn các chức danh và công bố biểu trưng Đại hội.
--Quảng cáo--- banner