Đoàn Kiểm tra số 538 của Bộ Chính trị làm việc với Ban cán sự đảng TANDTC

Tòa án | Thu Trang | 15:21 24/08/2022

BVCL - Sáng ngày 24/8/2022, Đoàn Kiểm tra số 538 của Bộ Chính trị do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Cán sự đảng TANDTC để triển khai Quyết định, Kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TANDTC; cùng các thành viên Ban Cán sự đảng TANDTC và đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc TANDTC.

1.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh Hải Đăng

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn Kiểm tra công bố Quyết định kiểm tra tại Ban cán sự đảng TANDTC. Theo đó, Thành viên đoàn Kiểm tra, gồm: Ban Nội chính Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và Ban Kinh tế Trung ương. Đoàn Kiểm tra sẽ trực tiếp kiểm tra tại: TANDCC tại Hà Nội, TANDCC tại Đà Nẵng, TAND tỉnh Đắk Lắk, TAND tỉnh Long An và TAND thành phố Cần Thơ về kết quả thực hiện việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kết quả thực hiện việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết tại cơ quan, đơn vị trực thuộc. Mốc thời gian kiểm tra từ khi ban hành Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến thời điểm kiểm tra.

Thay mặt Ban cán đảng TANDTC, đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án Thường trực TANDTC đã trình bày Dự thảo Báo cáo tóm tắt Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2.jpg
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh Hải Đăng

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc, giá cao Ban cán sự đảng TANDTC quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kế hoạch kiểm tra, chuẩn bị chu đáo Báo cáo tự kiểm tra của Ban cán sự đảng theo yêu cầu, đề cương hướng dẫn của Đoàn Kiểm tra; đồng thời ghi nhận những ưu điểm, kết quả, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất của Ban cán sự đảng TANDTC.

Đồng chí Phan Đình Trạc yêu cầu Thành viên Đoàn Kiểm tra phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị được kiểm tra; bám sát mục đích, yêu cầu, đề cương, công tâm, khách quan, thực hiện đúng quy định của Đảng về công tác kiểm tra; những vấn đề trọng tâm, các kiến nghị qua kiểm tra (nếu có) cần phải xác đáng, đúng thẩm quyền chỉ đạo, giải quyết…

3.jpg
Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh Hải Đăng

Thay mặt Ban cán sự đảng TANDTC, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TANDTC làm rõ thêm một số nội dung trong dự thảo Báo cáo việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Ban cán sự đảng TANDTC; đồng thời, tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu của Thành viên đoàn Kiểm tra, nhất là ý kiến của đồng chí Trưởng đoàn Kiểm tra để hoàn thiện Báo cáo theo đúng đề cương của Đoàn Kiểm tra.

  • Ban Cán sự đảng TANDTC làm việc với Ban Kinh tế Trung ương
    Tòa ánmột năm trước - Thu Trang
    BVCL - Ngày 15/6, tại trụ sở TANDTC, Ban Cán sự đảng TANDTC đã có buổi họp bàn với Ban Kinh tế Trung ương, cho ý kiến kế hoạch tổ chức Hội thảo “Tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai và định hướng sửa đổi Luật Đất đai năm 2013”.

(0) Bình luận
Tin nổi bật Bảo vệ công lý