Trong nước

Đề xuất bổ sung quy định về mô hình Chuỗi Công viên phần mềm quốc gia

PV 29/10/2023 - 10:41

Tại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 154/2013/NĐ-CP quy định về khu công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất bổ sung quy định chi tiết về mô hình Chuỗi Công viên phần mềm quốc gia.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT), việc bổ sung quy định chi tiết về mô hình Chuỗi Công viên phần mềm quốc gia trên cơ sở kiện toàn mô hình thí điểm Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung tại Quyết định số 333/QĐ-TTg ngày 03/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ giúp phát huy hiệu quả đã mang lại của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung cũng như bảo đảm được mục tiêu, yêu cầu và phù hợp với thực tiễn phát triển.

cong-vienpmqt-1698313597301771103860.jpg
Bổ sung quy định chi tiết về mô hình Chuỗi Công viên phần mềm quốc gia trên cơ sở kiện toàn mô hình thí điểm Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung

Trong đó, quy định các nội dung về mô hình hoạt động, cơ chế chính sách, thẩm quyền thành lập, tổ chức đơn vị quản lý, quy chế hoạt động, mối quan hệ giữa các thành viên Chuỗi công viên phần mềm quốc gia.

Mô hình Chuỗi Công viên phần mềm quốc gia

Chuỗi Công viên phần mềm quốc gia là khu công nghệ thông tin tập trung do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, bao gồm các thành viên là các công viên phần mềm, khu công nghệ thông tin tập trung, trung tâm công nghệ thông tin tự nguyện tham gia với nhau nhằm hợp tác, tương trợ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp phần mềm.

Thành viên Chuỗi Công viên phần mềm quốc gia có thể không đáp ứng đầy đủ các điều kiện của khu công nghệ thông tin tập trung theo quy định.

Chuỗi Công viên phần mềm quốc gia được áp dụng các chính sách ưu đãi đối với khu công nghệ thông tin tập trung theo quy định tại Nghị định này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Trong quá trình hoạt động, Chuỗi Công viên phần mềm quốc gia được kết nạp thêm thành viên.

Thủ tướng Chính phủ quyết định việc kết nạp, huỷ bỏ tư cách thành viên Chuỗi Công viên phần mềm quốc gia theo đề nghị của Bộ TTTT.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động của Chuỗi Công viên phần mềm quốc gia theo đề nghị của Bộ TTTT.

Tổ chức quản lý Chuỗi Công viên phần mềm quốc gia

Chuỗi Công viên phần mềm quốc gia được quản lý bởi Ban quản lý do Bộ trưởng Bộ TTTT quyết định thành lập.

Ban quản lý chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, chương trình kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của Bộ TTTT; có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh trong công tác quản lý thành viên Chuỗi Công viên phần mềm quốc gia tại địa phương.

Bộ TTTT xây dựng nền tảng số để hỗ trợ, phục vụ công tác quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ, thực hiện hoạt động quản lý, vận hành và phát triển đối với Chuỗi Công viên phần mềm quốc gia; hỗ trợ các doanh nghiệp trong Chuỗi Công viên phần mềm quốc gia trao đổi, kết nối, sử dụng các dịch vụ do cơ quan nhà nước và đơn vị vận hành Chuỗi Công viên phần mềm quốc gia cung cấp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề xuất bổ sung quy định về mô hình Chuỗi Công viên phần mềm quốc gia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO