Thủ tướng thành lập 5 tổ công tác tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công
BVCL - Thời gian các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc từ ngày 10 đến ngày 25 hằng tháng. Ngoài các nhiệm vụ khác, Tổ công tác còn xem xét trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, rà soát, xử lý các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong giải ngân đầu tư công tại từng bộ, cơ quan, địa phương, trong đó có trách nhiệm người đứng đầu.
--Quảng cáo--- banner