Hà Nội: Gần 31 tỷ đồng đăng ký ủng hộ Quỹ 'Vì biển, đảo Việt Nam'
BVCL - 34 đơn vị đã đăng ký ủng hộ Quỹ 'Vì biển, đảo Việt Nam' của Thành phố Hà Nội năm 2023 với tổng số tiền hơn 30,877 tỷ đồng. Trong đó, Nhân dân và cán bộ quận Đống Đa đăng ký ủng hộ 2 tỷ đồng, Nhân dân và cán bộ huyện Thanh Trì đăng ký ủng hộ 1,2 tỷ đồng, Nhân dân và cán bộ quận Hoàn Kiếm đăng ký ủng hộ 1 tỷ đồng...
--Quảng cáo--- banner