Đại hội đại biểu Đảng bộ TANDTC lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025

Tòa án | Nhóm PV | 18:25 05/09/2020

(BVCL) Trong hai ngày 4-5/9, Đảng bộ TANDTC đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 25 nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí Thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án TANDTC dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Đảng bộ TANDTC nhiệm kỳ 2020-2025: Mỗi đảng viên phải nỗ lực hơn nữa để bảo vệ công lý, công bằng xã hội

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí Thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án TANDTC phát biểu tại Đại hội

Tới dự Đại hội có đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện một số ban, ngành Trung ương…

Trình bày Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ TANDTC nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Bùi Ngọc Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy TANDTC nêu rõ:

Đại hội đại biểu Đảng bộ TANDTC lần thứ 25, nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, lập thành tích thiết thực chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và các sự kiện lớn của đất nước và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống TAND (13/9/1945).

Đại hội Đảng bộ TANDTC có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 theo phương châm: “Kế thừa- Đổi mới-Phát triển” với chủ đề: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ TANDTC.

Nhiệm kỳ 2015-2020 đạt nhiều kết quả quan trọng

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy TANDTC đã nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng, cụ thể:

Đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chủ động cụ thể hóa và xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn hằng năm của cơ quan đơn vị; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết trong công tác, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động; kịp thời quán triệt, hướng dẫn các Nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy cấp trên và chính sách pháp luật của nhà nước nói chung…

Đại hội Đảng bộ TANDTC nhiệm kỳ 2020-2025: Mỗi đảng viên phải nỗ lực hơn nữa để bảo vệ công lý, công bằng xã hội

Đồng chí Bùi Ngọc Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy TANDTC trình bày báo cáo tại Đại hội

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng có nhiều đổi mới. Phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng với các hình thức, biện pháp quán triệt, học tập Nghị quyết theo hướng tăng cường đối thoại, thảo luận chuyên đề, gắn với thực tiễn chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức đảng, đơn vị. Đội ngũ đảng viên luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tin tưởng quyết tâm thực hiện đường lối của Đảng.

Thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình trong đảng đã đạt được những kết quả quan trọng.

Đại hội Đảng bộ TANDTC nhiệm kỳ 2020-2025: Mỗi đảng viên phải nỗ lực hơn nữa để bảo vệ công lý, công bằng xã hội

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Việc phối hợp với Ban Cán sự đảng TANDTC và các cấp ủy đảng trực thuộc trong công tác tổ chức cán bộ, lãnh đạo nhiệm vụ chuyên môn được tăng cường; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng bộ và hoạt động của cơ quan; việc kiện toàn sắp xếp tổ chức cơ sở đảng được thực hiện phù hợp với việc tổ chức bộ máy giúp việc của TANDTC và các TANDCC.

Duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt chi bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng; xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh…

Làm tốt công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể được tăng cường; cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của đoàn thể, phát huy vai trò của đoàn thể trong tham gia xây dựng đảng, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025

Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo Chính trị cũng đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ vừa qua và phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới; trong đó chú trọng đến các nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá. Đó là:

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng đảng trong toàn Đảng bộ, đặc biệt là công tác giáo dục về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tác phong lề lối làm việc của cán bộ đảng viên… Đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các biện pháp “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; Giữ gìn đoàn kết trong đảng, đảm báo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện chủ trương, đường lối Nghị quyết của Đảng.

Phát huy dân chủ, đối mới mạnh mẽ phương thức của Đảng ủy các cấp để kịp thời phối hợp có hiệu lực, hiệu quả các giải pháp đột phá nâng cao chất lượng công tác của TAND.

Kiện toàn tổ chức cở sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ Thẩm phán, trọng tâm là đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, đổi mới lề lối tác phong làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại;…

Đại hội Đảng bộ TANDTC nhiệm kỳ 2020-2025: Mỗi đảng viên phải nỗ lực hơn nữa để bảo vệ công lý, công bằng xã hội

Đồng chí Phó Chánh án Thường trực TANDTC Lê Hồng Quang trình bày báo cáo tại Đại hội

Đại hội cũng đã nghe Phó Chánh án Thường trực TANDTC Lê Hồng Quang trình bày Báo cáo Kiểm điếm BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; Tham luận của Đảng bộ TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh và Học viện Tòa án.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Trung ương đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đánh giá, việc thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong bối cảnh TANDTC thực hiện các nhiệm vụ công tác với khối lượng rất lớn, vừa phải tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy theo các quy định của Hiến pháp 2013 và Luật Tổ chức Tòa án 2014, vừa phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong tình hình tội phạm vẫn tiếp diễn phức tạp, các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính gia tăng, thẩm quyền của Tòa án được mở rộng.

Đồng thời, triển khai các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy TANDTC đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng lãnh đạo TANDTC, lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng động viên đảng viên, cán bộ công chức hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đại hội Đảng bộ TANDTC nhiệm kỳ 2020-2025: Mỗi đảng viên phải nỗ lực hơn nữa để bảo vệ công lý, công bằng xã hội

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu tại Đại hội

Công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật của đảng được tăng cường, công tác dân vận lãnh đạo các đoàn thể quần chúng có nhiều đổi mới và đạt được những kết quả quan trọng.

Hằng năm, Đảng bộ và phần lớn các tổ chức trực thuộc được đánh giá là Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Trên 95% đảng viên Đảng bộ đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các kết quả, thành tích trong công tác của Đảng bộ nhiệm kỳ vừa qua đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị của các đơn vị trực thuộc nói riêng và TANDTC nói chung.

Chánh án cũng đánh giá, Báo cáo Chính trị đã thẳng thắn nhìn nhận một cách khách quan, trung thực những nguyên nhân, tồn tại để rút ra những bài học kinh nghiệm, xây dựng các giải pháp thiết thực tiếp tục nâng cao công tác trong tình hình mới. Tại Đại hội này cần tập trung thảo luận, phân tích làm sâu sắc thêm và toàn diện hơn những mặt hạn chế tồn đọng.

5 vấn đề cần lưu ý

Chánh án Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới 2020 - 2025 việc thực hiện những nhiệm vụ chính trị của hệ thống Tòa án có những thuận lợi và những thách thức khó khăn. Vì vậy, mỗi đảng viên phải nỗ lực nhiều hơn nữa để làm tốt nhiệm vụ của người bảo vệ công lý, công bằng xã hội.

Đồng tình với mục tiêu, phương hướng, giải pháp đã nêu trong Dự thảo Báo cáo Chính trị, Chánh án Nguyễn Hòa Bình lưu ý thêm một số nội dung cần tập trung thực hiện:

Một là, Ban Chấp hành Đảng bộ phải tập trung xây dựng đoàn kết, là trung tâm đoàn kết của Đảng bộ. Đoàn kết trong Đảng là bài học kinh nghiệm sống còn, là bài học thành công của Đảng ta nên phải được chăm lo xây dựng với một nỗ lực đặc biệt.

Đại hội Đảng bộ TANDTC nhiệm kỳ 2020-2025: Mỗi đảng viên phải nỗ lực hơn nữa để bảo vệ công lý, công bằng xã hội

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tặng hoa chúc mừng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy TANDTC nhiệm kỳ 2020-2025

Ban Chấp hành Đảng bộ phải phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC để xây dựng hệ thống Tòa án trong sạch vững mạnh; thường xuyên chăm lo khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong Tòa án, nâng cao chất lượng chi bộ, lấy chi bộ làm làm nền tảng, lấy đảng viên làm chủ thể để triển khai các nhiệm vụ của Đảng cũng như các nhiệm vụ chuyên môn.

Hai là, phải thường xuyên lãnh đạo thực hiện tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho cán bộ của mình. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Đảng bộ có đảng viên ưu tú thì Tòa án sẽ có đội ngũ Thẩm phán, thẩm tra viên, cán bộ ưu tú.

Ba là, không ngừng đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chú trọng cải tiến lề lối theo hướng khoa học, bám sát thực tiễn lãnh đạo chỉ đạo  triển khai đồng bộ toàn diện các mặt công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Lãnh đạo thực hiện tốt những giải pháp đã được nêu trong Báo cáo Chính trị đặc biệt là 3 đột phá đã trình bày tại Đại hội. 

Bốn là, tăng cường hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát các cấp ủy đảng, các tổ chức đảng ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ góp phần quan trọng trong việc đẩy lùi tình trạng suy thoái về chính trị, đạo đức lối sống xây dựng cơ quan tổ chức trong sạch vững mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm là, chú trọng hơn nữa nêu gương cán bộ đảng viên, mỗi đảng viên cần tự rèn luyện nâng cao kỹ năng năng nghiệp vụ bản lĩnh thực thi pháp luật, đạo đức pháp luật để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng viên và Thẩm phán phải nêu gương.

Đại hội Đảng bộ TANDTC nhiệm kỳ 2020-2025: Mỗi đảng viên phải nỗ lực hơn nữa để bảo vệ công lý, công bằng xã hội

Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh:

Trong nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng ủy TANDTC đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đảng ủy đã chủ động phối hợp với lãnh đạo Tòa án trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị đã đạt được các chỉ tiêu, Nghị quyết của Quốc hội giao về công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm. TAND các cấp đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, tích cực triển khai thực hiện nhiều biện pháp đột phá, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra; nâng cao chất lượng xét xử và đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án.

Đại hội Đảng bộ TANDTC nhiệm kỳ 2020-2025: Mỗi đảng viên phải nỗ lực hơn nữa để bảo vệ công lý, công bằng xã hội

Quang cảnh Đại hội

Trong quá trình xét xử đã chú trọng bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích háp pháp của tổ chức, cá nhân; đảm bảo đúng người đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan người vô tội, không để lọt tội phạm.

Tranh tụng tại phiên tòa tiếp tục được mở rộng với không khí dân chủ hơn và chất lượng ngày càng được nâng cao. Các vụ án lớn, trọng điểm phức tạp được tập trung chỉ đạo giải quyết sát sao, nhất là các vụ án kinh tế tham nhũng mà dư luận quan tâm. Hình phạt áp dụng tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội.

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế gắn với cải cách tư pháp tiếp tục được chú trọng và đẩy mạnh. Hình ảnh, uy tín của ngành được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, vị thế ngành TAND được nâng lên.

Đồng chí Trương Xuân Cừ nhấn mạnh thêm một số vấn đề bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ thực hiện trong nhiệm kỳ 2020- 2025. Đó là:

Đảng bộ TANDTC cần đặc biệt coi trọng và làm thật tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xác định đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu để xây dựng Đảng bộ và cơ quan vững mạnh toàn diện; Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc cần phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương của Trung ương.

Thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng để Đảng bộ thực sự trở thành hạt nhân chính trị, giữ vững và phát huy có hiệu quả vai trò của lãnh đạo cấp ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; Tăng cường hơn nữa sự phối hợp có hiệu quả giữa Đảng ủy và lãnh đạo Tòa án giữa các cấp ủy và lãnh đạo đơn vị…             

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu 23 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng ủy TANDTC nhiệm kỳ 2020-2025, bầu đại biểu tham dự đại hội đảng cấp trên và lấy phiếu tín nhiệm Bí thư Đảng ủy đối với đồng chí Lê Hồng Quang, Phó Chánh án Thường trực TANDTC.

Đoàn Chủ tịch đã giao cho đồng chí Lê Hồng Quang là triệu tập viên Phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành mới để bầu Bí thư, các Phó Bí thư, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và thành viên Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2020-2025.


(0) Bình luận
Tin nổi bật Bảo vệ công lý