Đại hội Chi hội Nhà báo Báo Công lý nhiệm kỳ 2021 – 2024

Đời sống | Mai Đỉnh | 19:11 29/06/2021

BVCL - Ngày 29/6, Báo Công lý tổ chức Đại hội Chi hội Nhà báo nhiệm kỳ 2021 – 2024. Đại hội đã tổng kết công tác Chi hội nhiệm kỳ 2018 – 2021, bầu Ban Thư ký Chi hội Báo Công lý nhiệm kỳ mới 2021 – 2024 và thông qua Nghị quyết của Đại hội.

Tham dự Đại hội có các hội viên của Chi hội Nhà báo Báo Công lý. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm đồng chí Nguyễn Mạnh Hồng, Tô Thị Lan Phương và Trần Minh Giang.

chi-hoi-nha-bao1.jpg
Tổng Biên tập Báo Công lý Nguyễn Mạnh Hồng phát biểu tại Đại hội.

Tại Đại hội, đồng chí Tô Thị Lan Phương – Phó Tổng Biên tập Báo Công lý thay mặt Đoàn Chủ tịch trình đã bày Báo cáo tổng kết công tác Chi hội nhiệm kỳ 2018 – 2021 và phương hướng, nhiệm vụ của Chi hội nhiệm kỳ 2021 – 2024. 

Báo cáo Tổng kết hoạt động Chi hội Báo Công lý nhiệm kỳ 2018-2021 nêu rõ, trong những năm qua, Chi hội và hội viên Báo Công lý luôn bám sát định hướng thông tin tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tín - Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và Lãnh đạo TANDTC. Nội dung các ấn phẩm đảm bảo tôn chỉ mục đích, tính chính trị-nghiệp vụ, làm đúng chức năng nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ 2018-2021, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, đặc biệt là cơ quan Hội Nhà báo Việt Nam, sự cố gắng nỗ lực của các hội viên và tập thể cán bộ, phóng viên, Chi hội Báo Công lý đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao và các chương trình hoạt động theo hướng dẫn của Trung ương Hội.

Lãnh đạo Chi hội đã tổ chức xây dựng các phong trào thi đua tới toàn hội viên Chi hội; quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng; Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam; Chỉ thị số 05/CT-BCT của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện tốt Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam; Chỉ thị số 37/CT-TW ngày 18/3/2004 của Ban Bí thư "Về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới"; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Báo chí, 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp; Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam; Quyết định hội viên-phóng viên thường trú sinh hoạt tại địa phương…

Trước yêu cầu đòi hỏi đổi mới của Trung ương Hội đề ra, Chi hội Báo Công lý xây dựng chương trình hành động và nhiệm vụ trọng tâm gắn với thực hiện Nghị quyết của Đại hội X của Hội Nhà báo Việt Nam, Luật Báo chí năm 2016 và 10 Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam. Trên cơ sở đó xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2021-2024: Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; Tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, từng bước nâng cao trình độ; Đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng Chi hội Nhà báo Báo Công lý trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Hội, xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ theo hướng toàn diện và chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới và coi đây là nhiệm vụ hàng đầu của công tác Chi hội.

Có cơ chế chính sách, biện pháp kích cầu, chọn lọc được những phóng viên, hội viên để bồi dưỡng, đào tạo "hạt giống đỏ"; tích cực tổ chức các cuộc thi "tin hay bài tốt" để lựa chọn các bài viết chất lượng cao để tham gia và đạt giải báo chí Quốc gia và các cuộc thi, các giải báo chí do các cơ quan, đơn vị tổ chức...

chi-hoi-nha-bao.jpg
Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Công lý nhiệm kỳ 2021 – 2024 ra mắt Đại hội.

Tại Đại hội, các hội viên đã được nghe các đóng góp ý kiến, trong đó đưa ra những đóng góp vào dự thảo phương hướng hoạt động của Chi hội Nhà báo Báo Công lý trong nhiệm kỳ mới. Ngoài ra, nhiều hội viên góp ý đề xuất Hội Nhà báo Việt Nam, Chi hội Báo Công lý quan tâm hơn nữa, cần thiết tăng cường nhiều khóa học tập chuyên đề, chuyên sâu về kỹ năng làm báo đa thương tiện, hay thời gian đạo tạo tập huấn được kéo dài hơn...

Phát biểu ra mắt Đại hội, thay mặt Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ mới, Tổng Biên tập Nguyễn Mạnh Hồng, Thư ký Chi hội bày tỏ quyết tâm nỗ lực cùng Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Công lý nhiệm kỳ 2021-2024 đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đại hội đã giao phó, đưa hoạt động của Chi hội ngày càng phát triển và vững mạnh theo định hướng đề ra. Đồng thời sẽ có nhiều đóng góp tích cực hơn nữa cho công tác chỉ đạo, điều hành của Ban cán sự đảng, lãnh đạo TANDTC, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành Tòa án nói chung và TANDTC nói riêng.

Đại hội đã bỏ phiếu bầu Ban Thư ký Chi hội Báo Công lý nhiệm kỳ 2021 – 2024 gồm 5 đồng chí. Ông Nguyễn Mạnh Hồng, Tổng Biên tập Báo Công lý là Thư ký Chi hội; bà Tô Thị Lan Phương - Phó Tổng Biên tập Báo Công lý là Phó Thư ký Chị hội; ông Trần Minh Giang là Ủy viên phụ trách công tác kiểm tra; ông Nguyễn Trung Kiên và Nguyễn Trung Thành là Ủy viên.


(0) Bình luận
Tin nổi bật Bảo vệ công lý
Vùng Đông Nam Bộ phát triển phải nhanh, hài hòa, bao trùm tổng thể và bền vững
BVCL – Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, diễn ra ngày 26/11 tại TPVũng Tàu.