NovaGroup hoàn thành chuyển giao đề án quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu Vĩnh Xương cho tỉnh An Giang
BVCL - Ngày 26/10, tỉnh An Giang đã có buổi làm việc với Tập đoàn NovaGroup cùng các đối tác như Công ty Công nghệ đa quốc gia Google, Công ty tư vấn toàn cầu Mc Kinsey, các đơn vị tư vấn như Tedi, EAI, Công ty Quản lý Quỹ Red Capital về “Đề án quy hoạch và cơ chế ưu đãi đặc thù kinh tế cửa khẩu Vĩnh Xương, TX Tân Châu, An Giang.
--Quảng cáo--- banner