5 tháng, CPI bình quân của cả nước tăng 2,25%
BVCL - Theo Tổng cục Thống kê, bình quân 5 tháng đầu năm nay, CPI tăng 2,25% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 1,29% của 5 tháng đầu năm trước.
--Quảng cáo--- banner