Bắc Ninh: Dự án hơn 64 tỷ thi công bằng nước tại cống thoát nước
BVCL - Không chỉ sử dụng nguồn nước dưới cống thoát nước để trộn vữa xây dựng, nhà thầu còn sử dụng nhiều lao động thuê khoán bên ngoài để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở dân cư dịch vụ phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh (khu số 5) do UBND phường Hạp Lĩnh là chủ đầu tư.
--Quảng cáo--- banner