Phòng chống tham nhũng

Công bố dự thảo kết quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại Bình Định

PVA 16/11/2023 - 07:33

Chiều 15/11, tại Tỉnh ủy Bình Định, Đoàn kiểm tra số 2, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực tổ chức Hội nghị công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra theo kế hoạch của Ban chỉ đạo tại tỉnh Bình Định.

Đại Tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Đoàn kiểm tra số 2, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực chủ trì hội nghị.

Qua kiểm tra, nhận thấy cấp ủy, chính quyền các cấp của Bình Định đã cụ thể hóa, thể chế hóa tương đối đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong kỳ kiểm tra, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy có liên quan của tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc; đồng thời ban hành nhiều kế hoạch, chương trình hành động, văn bản để cụ thể hóa, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng.

dai-tuong-to-lam-cong-bo-du-thao-binh-dinh-1.jpg
Đại Tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Đoàn kiểm tra số 2, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực chủ trì hội nghị.

HĐND, UBND tỉnh và các đơn vị được kiểm tra đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật theo thẩm quyền để tổ chức thực hiện các Luật, pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội, nghị định của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực được kiểm tra. Đồng thời quan tâm kiểm tra, giám sát thanh tra để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của địa phương trong lĩnh vực kiểm tra, đáp ứng yêu cầu phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận về dự thảo báo cáo của đoàn kiểm tra số 2. Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định khẳng định, sắp tới Tỉnh ủy Bình Định tập trung xử lý những tồn tại mà Đoàn Kiểm tra số 2 đã chỉ ra.

Phát biểu tại hội nghị, Đại Tướng Tô Lâm đề nghị Bình Định thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện những sơ hở, bất cập, cơ chế chính sách pháp luật để phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục tăng cường vai trò trách nhiệm, tính nêu gương trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan đơn vị đối với công tác thể chế hóa chủ chương chính sách của Đảng về phòng chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của nhà nước.

Đồng thời, Đại Tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Đoàn kiểm tra số 2, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực cũng đánh giá cao về công tác phòng chống tham nhũng ở tỉnh Bình Định. Cùng với việc chỉ ra những tồn tại, hạn chế, cơ bản Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã nhìn nhận, khắc phục một số tồn tại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công bố dự thảo kết quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại Bình Định
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO