Cao Bằng: Phê duyệt 126 xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025

Xã hội | N.Liên | 15:44 12/06/2021

BVCL - Tỉnh Cao Bằng, theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, Cao Bằng có 126 xã đặc biệt khó khăn.

2ed523f0-f685-4398-81c6-433525d4372d.jpeg
Cao Bằng có hơn 300km đường biên giới, địa hình di chuyển vô cùng khó khăn.

Quyết định phê duyệt danh sách 3.434 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn 51 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm: 1.673 xã khu vực I, 210 xã khu vực II, 1.551 xã khu vực III (xã đặc biệt khó khăn).

Căn cứ đề nghị của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban Dân tộc tổng hợp, thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh, bổ sung danh sách các xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do hoàn thành xây dựng nông thôn mới, chia tách, sáp nhập địa giới, thành lập mới hoặc hiệu chỉnh tên gọi của đơn vị hành chính theo quy định hiện hành.

Theo Quyết định, Cao Bằng có 161 xã (bao gồm cả phường, thị trấn) trong đó, 29 xã thuộc khu vực I, 6 xã khu vực II, 126 xã khu vực III. 

Cụ thể: (1) Huyện Bảo Lâm có 13/13 xã, thị trấn khu vực III. (2) Huyện Quảng Hòa có 4 xã, thị trấn khu vực I (Quảng Uyên, Hòa Thuận, Tà Lùng, Đại Sơn); xã Độc lập khu vực II; 14 xã còn lại khu vực III. (3) Huyện Trùng Khánh có 3 xã, thị trấn khu vực I (Trùng Khánh, Phong Châu, Cao Chương); 3 xã, thị trấn khu vực II (Ngọc Côn, Đàm Thủy, Trà Lĩnh); 15 xã còn lại khu vực III. (4) Huyện Hạ Lang có 13/13 xã, thị trấn khu vực III. (5) Huyện Nguyên Bình có thị trấn Nguyên Bình khu vực I; 16 xã, thị trấn còn lại khu vực III. (6) Huyện Hà Quảng có 3 xã, thị trấn khu vực I (Sóc Hà, Ngọc Đào, Thông Nông); thị trấn Xuân Hòa khu vực II; 17 xã còn lại khu vực III. (7) Huyện Hòa An có 4 xã, thị trấn khu vực I (Nước Hai, Nam Tuấn, Đức Long, Hoàng Tung); 11 xã còn lại khu vực III. (8) Huyện Bảo Lạc có thị trấn khu vực I, xã Huy Giáp khu vực II, 15 xã còn lại khu vực III. (9) Huyện Thạch An có 2 xã khu vực I (Đức Long, Lê Lai); 12 xã, thị trấn khu vực III. (10) Thành phố Cao Bằng có 11/11 xã, phường thuộc khu vực I.

Các xã khu vực III, khu vực II được phê duyệt tại Quyết định số 861/QĐ-TTg, nếu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới sẽ được xác định là xã khu vực I và thôi hưởng các chính sách áp dụng đối với xã khu vực III, khu vực II kể từ ngày có quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.


(0) Bình luận
Tin nổi bật Bảo vệ công lý
Bình Định xin ý kiến Bộ TNMT về việc thu hồi đất làm mỏ vật liệu thi công cao tốc Bắc – Nam
BVCL - Ngày 6/12, UBND tỉnh Bình Định đã có công văn gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét chỉ đạo, hướng dẫn về việc thu hồi đất làm mỏ vật liệu, bãi đổ thải phục vụ dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021- 2025, đoạn qua địa bàn tỉnh này.