Các tiêu chí xác định hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn

Tư vấn | Q.A | 08:56 04/10/2022

Xin hỏi các tiêu chí xác định hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn và thôn đặc biệt khó khăn?

Trả lời:

Các tiêu chí xác định hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn

Quyết định số 166/2001/QĐ-UBDTMN ngày 5/9/2001 của Ủy ban Dân tộc và Miền núi về ban hành tiêu chí Hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, quy định như sau:

Đối tượng áp dụng: Tiêu chí Hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn được áp dụng đối với các hộ gia đình dân tộc thiểu số cư trú ở các xã khu vực III và các buôn, làng, phum, sóc, khu vực III, nằm trong xã khu vực I, II thuộc chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới, vùng, sâu, vùng xa (gọi tắt là Chương trình 135).

dt.jpg
Ảnh minh họa

Các tiêu chí cụ thể:

Tiêu chí 1: Hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn là các hộ gia đình dân tộc thiểu số ở vùng dân tộc, miền núi, vùng sâu, vùng xa có mức thu nhập bình quân đầu người từ 80.000 đồng/người/tháng trở xuống (dưới chuẩn đói nghèo quy định tại văn bản số 1143/2000/BLĐTBXH ngày 01/11/2000 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

Tiêu chí 2: Hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn có tập quán sản xuất còn mang nặng tính tự nhiên hái lượm, chủ yếu phát rẫy làm nương, chăn nuôi theo tập quán cũ, lạc hậu, công cụ sản xuất thô sơ, thiếu thốn, thiếu đất hoặc chưa có đất sản xuất (tính theo mức bình quân diện tích đất canh tác cho mỗi hộ gia đình của địa phương).

Tiêu chí 3: Tổng giá trị tài sản bình quân đầu người dưới 1 triệu đồng (không tính giá trị sử dụng của đất, giá trị các lán trại trên nương rẫy). Hộ có hoàn cảnh neo đơn, thiếu lao động hoặc có người ốm đau kéo dài, không có điều kiện tiếp cận các thông tin để phục vụ sản xuất và đời sống.

Các tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn

Điều 2, Quyết định 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015, quy định như sau: Thôn đặc biệt khó khăn là thôn có đủ 3 tiêu chí:

Tiêu chí 1. Có đủ 2 điều kiện sau:

+ Tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo từ 55% trở lên; trong đó tỷ lệ hộ nghèo phải từ 25% trở lên.

+ Có ít nhất 2 trong 3 yếu tố sau: Trên 80% lao động chưa qua đào tạo nghề. - Trên 50% số hộ không có nhà tiêu hợp vệ sinh; Trên 30% số hộ thiếu nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Tiêu chí 2. Có ít nhất 2 trong 3 điều kiện:

+ Trên 20% số hộ thiếu đất sản xuất.

+ Trên 50% diện tích đất canh tác có nhu cầu tưới tiêu, nhưng chưa được tưới tiêu.

Có 1 trong 2 yếu tố: Chưa có cán bộ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư thôn, bản; Dưới 10% số hộ làm nghề phi nông nghiệp.

Tiêu chí 2. Có đủ 2 điều kiện sau:

+ Chưa có đường giao thông từ thôn đến trung tâm xã được cứng hóa theo tiêu chí nông thôn mới.

+ Có ít nhất 1 trong 3 yếu tố sau: Chưa đủ phòng học cho các lớp mẫu giáo theo quy định; Trên 30% số hộ chưa có điện sinh hoạt; Chưa có nhà sinh hoạt cộng đồng đạt chuẩn.

  • Hợp đồng đặt cọc có cần chữ ký của vợ không?
    Tư vấn3 tháng trước - LVN
    Hai vợ chồng tôi có một mảnh đất rộng 300m2 ở Quận 2 TP.Hồ Chí Minh. Tôi phát hiện chồng tôi đã làm hợp đồng đặt cọc và nhận 300 triệu tiền cọc. Hợp đồng nêu rõ nếu bên bán không bán thì phải bồi thường gấp đôi.

(0) Bình luận
Tin nổi bật Bảo vệ công lý
Bình Định xin ý kiến Bộ TNMT về việc thu hồi đất làm mỏ vật liệu thi công cao tốc Bắc – Nam
BVCL - Ngày 6/12, UBND tỉnh Bình Định đã có công văn gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét chỉ đạo, hướng dẫn về việc thu hồi đất làm mỏ vật liệu, bãi đổ thải phục vụ dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021- 2025, đoạn qua địa bàn tỉnh này.