Nỗi ân hận muộn màng của chàng trai người dân tộc sau lần “buôn” ma túy
BVCL - Già Xái Phia biết cái gật đầu nhận lời của mình chẳng khác nào “thiêu thân lao vào lửa”, rõ ràng biết ánh sáng ấm áp trước mắt phải trả giá rất nhiều nhưng hoàn toàn không khống chế được bản thân. Rõ ràng, biết “phi vụ” này đánh cược bằng cả tính mạng của mình nhưng Phia lại chẳng thể nào từ chối.
--Quảng cáo--- banner