Bình Định: Thực hiện nghiêm việc thay thế, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ gây phiền hà, sách nhiễu

Đức Hồ| 07/03/2023 12:07

BVCL - Ngày 7/3, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh về việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai nghiêm túc, quyết liệt.

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm việc chuyển đổi vị trí công tác ở những vị trí cần phải chuyển đổi công tác để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo đúng quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, các quy định của pháp luật có liên quan, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương và Kế hoạch số 17/KH-UBND của UBND tỉnh.

Nội dung kế hoạch phải xác định cụ thể danh mục các vị trí công tác định kỳ chuyển đổi, xác định rõ đối tượng, thời hạn, thời điểm chuyển đổi của từng vị trí trong cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các trường hợp đã đảm nhiệm đủ thời gian 3 năm trở lên phải thực hiện chuyển đổi trong năm 2023 (trừ các trường hợp chưa thực hiện, các trường hợp đặc biệt theo quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP).

Hoàn thành việc xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023 và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 10/3/2023, để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

lanh-dao-tinh-binh-dinh-yeu-cau-thay-the-chuye-n-do-i-vi-tri-co-ng-ta-c-ca-n-bo-ga-y-phie-n-ha-sa-ch-nhie-u-hinh-anh0541736388.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng.

Kịp thời thay thế, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức có dư luận gây phiền hà, sách nhiễu doanh nghiệp và nhân dân, kể cả cán bộ, công chức, viên chức thụ động, chậm trễ không chủ động giải quyết công việc thuộc chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương định kỳ báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác cho UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp), báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 10/6, báo cáo năm gửi trước ngày 10/12.

“Sở Nội vụ tỉnh Bình Định cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với việc thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác. Kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét trách nhiệm của người đứng đầu thực hiện không nghiêm việc chuyển đổi vị trí công tác hoặc để xảy ra vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý”, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu.

Trước đó, ngày 4/1, tại Hội nghị triển khai thực hiện nghị quyết của Chính phủ, nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng cho biết, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh đã họp, trong đó đặt vấn đề quan tâm tập trung xử lý phòng chống tiêu cực. 

Trước hết, kiên quyết thay đổi các vị trí việc làm, những vị trí "có dư luận". Nếu những vị trí theo quy định phải thay đổi mà Giám đốc Sở không thay đổi thì Giám đốc Sở đó phải chịu trách nhiệm, coi như đó là hành vi tiêu cực.

"Bây giờ dư luận lại nói, một số đồng chí mới được bổ nhiệm thôi đã bắt đầu gây khó dễ rồi sách nhiễu, tìm cách này cách khác để mà gây khó. Tới đây, tỉnh sẽ kiên quyết xử lý, thay thế những người này", ông Hồ Quốc Dũng nói.

Ông Hồ Quốc Dũng cho hay, tới đây sẽ chấm dứt tình trạng "sân trước, sân sau", vừa làm cán bộ lãnh đạo vừa thành lập doanh nghiệp rồi "chỉ chỗ này, chỉ chỗ kia", việc này là nghiêm cấm. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Thực hiện nghiêm việc thay thế, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ gây phiền hà, sách nhiễu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO