Trao Kỷ niệm chương 'Vì thế hệ trẻ' cho Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình
BVCL - Chiều 17/8, tại trụ sở TANDTC, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình cùng 5 cán bộ lãnh đạo, Thấm phán, thủ trưởng các đơn vị của TANDTC đã có nhiều đóng góp, cống hiến trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam.
--Quảng cáo--- banner