Gần 100% người lao động nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp
BVCL - Kết thúc thời hạn triển khai gói hỗ trợ cho người lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Nghị quyết số 24, đã có 362.522 người lao động nộp hồ sơ theo quy định, tổng số tiền chi trả hơn 1.028 tỷ đồng.
--Quảng cáo--- banner