Bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới: Hỗ trợ chi phí nhanh chóng và kịp thời

Lâm Thanh| 13/11/2022 17:17

BVCL - Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) chủ xe cơ giới, không chỉ là giấy tờ bắt buộc khi tham gia giao thông mà còn mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho chủ phương tiện và những người bị hại. Tuy nhiên, hiện nay không phải ai cũng hiểu rõ về loại hình bảo hiểm này.

c6fc600a14dad2848bcb.jpg
Hình ảnh minh họa (nguồn internet)

Bảo hiểm TNDS Bắt buộc của chủ xe cơ giới là loại hình mà các cá nhân hoặc doanh nghiệp phải mua theo luật định và được xem là chính sách an sinh xã hội của Nhà nước, nhằm bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân trong các vụ tai nạn giao thông do xe cơ giới gây ra, mặt khác giúp giảm thiểu gánh nặng tài chính cho chủ xe cơ giới trước những rủi ro bất ngờ.

Thông tư số 04/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, ngày 15/01/2021 quy định, mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc dân sự của chủ xe cơ giới thiệt hại về người là 150 triệu đồng/1 người/1 vụ tai nạn; mức trách nhiệm thiệt hại về tài sản do xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) là 50 triệu đồng/1 vụ tai nạn.

Số tiền này được doanh nghiệp bảo hiểm chi trả bồi thường cho bên thứ ba. Bảo hiểm TNDS chủ xe cơ giới giúp chủ xe giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị cho nạn nhân cũng như nhanh chóng ổn định cuộc sống, sinh hoạt và hoạt động sản xuất, kinh doanh nếu không may gây ra tai nạn giao thông. Bên thứ ba được hỗ trợ tài chính nhanh chóng và kịp thời, có điều kiện được chăm sóc tốt hơn, được khắc phục các thiệt hại về người, tài sản, sức khỏe. Chính vì vậy, loại hình bảo hiểm này được đánh giá là chính sách an sinh xã hội cần thiết.

Người tham gia giao thông nói riêng và cộng đồng nói chung hưởng lợi từ loại hình bảo hiểm này. Tai nạn giao thông xảy ra là điều không ai mong muốn, để lại những hậu quả và di chứng lâu dài về con người và vật chất. Trong nhiều trường hợp, người gây tai nạn không có khả năng khắc phục thiệt hại, từ đó nảy sinh những vấn đề có tác động, ảnh hưởng lớn đến công bằng an sinh xã hội.

Vì vậy, bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân trong các vụ tai nạn giao thông, thể hiện ý nghĩa nhân đạo của chính sách, bảo đảm nguồn hỗ trợ đủ lớn và kịp thời cho các nạn nhân nhanh chóng khắc phục tổn thất về người và tài sản, mà không phụ thuộc vào việc người gây tai nạn có khả năng chi trả hay không.

Theo Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 quy định thời hạn thanh toán bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm là 15 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm hợp lệ và không quá 30 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm.

Điểm mới nhất là của nghị định này là việc doanh nghiệp bảo hiểm không chờ đến lúc hoàn thành toàn bộ hồ sơ mới chi trả bồi thường, mà sẽ thay mặt chủ xe tạm ứng trong vòng ba ngày kể từ ngày nhận thông báo về tai nạn.

Tuy nhiên, có nhiều trường hợp không xác định được xe gây tai nạn; xe không tham gia bảo hiểm hoặc các trường hợp bị loại trừ trách nhiệm bảo hiểm. Những trường hợp này người dân cần thông báo về các trường hợp tai nạn giao thông cần được hỗ trợ đến Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới để được hỗ trợ nhân đạo.

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới là Quỹ được thành lập để thực hiện các hoạt động chi hỗ trợ nhân đạo; công tác đề phòng, hạn chế tổn thất, tai nạn giao thông đường bộ; tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông đường bộ, chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và các hoạt động liên quan nhằm góp phần bảo vệ lợi ích công cộng và đảm bảo an toàn xã hội.

Có thể thấy, Bảo hiểm TNDS Bắt buộc của chủ xe cơ giới là chính sách mang tính ưu việt của Đảng và Nhà nước nhằm bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân trong các vụ tai nạn giao thông. Chính vì vậy mỗi người dân cần hiểu đúng về vai trò, ý nghĩa của Bảo hiểm TNDS Bắt buộc của chủ xe cơ giới.

Phí bảo hiểm là khoản tiền mà chủ xe cơ giới phải thanh toán cho doanh nghiệp bảo hiểm khi mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Bộ Tài chính quy định phí bảo hiểm dựa trên số liệu thống kê, bảo đảm khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm, tương ứng với điều kiện bảo hiểm, mức trách nhiệm bảo hiểm, mức độ rủi ro theo loại xe cơ giới và mục đích sử dụng.

Căn cứ vào lịch sử tai nạn của từng xe cơ giới và năng lực chấp nhận rủi ro của mình, doanh nghiệp bảo hiểm chủ động xem xét, điều chỉnh tăng phí bảo hiểm. Mức tăng phí bảo hiểm tối đa là 15% tính trên phí Bảo hiểm do Bộ Tài chính quy định.

Đối với các xe cơ giới được phép mua bảo hiểm có thời hạn khác 1 năm, phí bảo hiểm được tính dựa trên phí bảo hiểm do Bộ Tài chính quy định và tương ứng với thời hạn được bảo hiểm. Cách tính cụ thể như sau:

Phí bảo hiểm phải nộp = Phí bảo hiểm năm theo loại xe cơ giới x Thời hạn được bảo hiểm (ngày): 365 (ngày)

Trường hợp thời hạn được bảo hiểm từ 30 ngày trở xuống, phí bảo hiểm phải nộp được tính bằng phí bảo hiểm năm theo loại xe cơ giới/(chia) cho 12 tháng.

Việc thanh toán phí bảo hiểm thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới: Hỗ trợ chi phí nhanh chóng và kịp thời
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO