Nỗi ân hận sau cơn ghen…
BVCL - Hơn một lần Thạch Sô Ra muốn thanh minh nhưng nghĩ đến lý do thực sự “vì ghen” khiến cổ họng cứng lại như bị xương cá cắm chặt. Ở cái tuổi làm sui, làm ông mà còn nặng lòng với phụ nữ… để rồi vướng vào vòng lao lý, Thạch Sô Ra giờ này ngoài ân hận còn vô cùng xấu hổ.
--Quảng cáo--- banner