Tâm Lộc Phát – Sáng tạo để vượt bão Covid-19
BVCL - Xác định sáng tạo là yếu tố để doanh nghiệp tồn tại, phát triển và cạnh tranh trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp, Công ty Tâm Lộc Phát đã đoàn kết, vận dụng nhiều cách làm hay, kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ số trong thời gian nghề sự kiện tạm ngưng, giúp công ty vượt khó mùa dịch.
--Quảng cáo--- banner