KTS Việt Nam hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đón đầu cơ hội chuyển đổi số
Tại sự kiện Lễ Sơ kết Chương trình chuyển đổi số 6 tháng đầu năm của Công ty KTS Việt Nam, ông Hoàng Văn Ngọc cho biết, mục tiêu sắp tới của Công ty là hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp đón đầu cơ hội chuyển đổi số hiệu quả, nhanh chóng tiếp cận với các xu hướng, giải pháp công nghệ mới.
--Quảng cáo--- banner