Trao tặng thưởng của Ban Bí thư với các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

Tin nhanh 24h | L.T | 06:37 23/11/2021

BVCL - Tối 22/11, lễ trao tặng thưởng của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (VHNT) xuất bản năm 2020 đã diễn ra tại Hà Nội.

Ban tổ chức đã trao tặng thưởng cho 17 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm, công trình lý luận, phê bình VHNT chất lượng cao và 13 tập thể có nhiều đóng góp cho sự phát triển lý luận, phê bình VHNT năm 2020, trong đó có Ban Chuyên đề, Báo Công an Nhân dân.

Đến dự buổi lễ trao tặng thưởng có các đồng chí: GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam…

Trao tặng thưởng của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với các tác phẩm lý luận, phê bình VHNT -0
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao tặng thưởng mức A cho tác giả Hữu Thỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: Lễ trao tặng thưởng của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với tác phẩm lý luận, phê bình VHNT xuất bản năm 2020 được Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương tổ chức đúng thời điểm chúng ta đang khẩn trương chuẩn bị cho Hội nghị Văn hoá toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng – một Hội nghị rất quan trọng, nhằm phát huy nền tảng tinh thần của xã hội, khơi dậy khát vọng và sức mạnh của toàn dân tộc, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nhận định: VHNT là một bộ phận, một thành tố đặc biệt của văn hoá, có vai trò rất quan trọng trong chiến lược xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước. Lý luận, phê bình văn nghệ vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật, là quá trình nhận thức tự thân của VHNT. Những nhà lý luận phê bình văn nghệ là người bạn đồng hành với văn nghệ sĩ để chia sẻ, bình giá, phản biện, dự báo, góp phần điều chỉnh và định hướng cho sáng tác, thúc đẩy quá trình phát triển VHNT.

Trao tặng thưởng của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với các tác phẩm lý luận, phê bình VHNT -0
Đại diện các tác giả, nhóm tác giả nhận tặng thưởng mức B.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ vui mừng khi được biết số lượng tác phẩm gửi dự xét tặng thưởng năm nay nhiều hơn, đa dạng, phong phú và chất lượng hơn năm trước. Điều đó khẳng định việc trao tặng thưởng của Ban Bí thư dành cho các tác phẩm lý luận, phê bình VHNT đạt chất lượng cao hằng năm đã ngày càng khích lệ, thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng của các nhà lý luận, phê bình và đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước…

Trong danh sách các tác giả được tặng thưởng năm nay, bên cạnh những bậc cao niên thành danh đã xuất hiện một số tác giả đầy triển vọng. Bên cạnh những công trình chuyên sâu về đường lối văn hoá, văn nghệ của Đảng, về văn nghệ cách mạng còn có những công trình tiếp thu, vận dụng các lý thuyết nước ngoài để nghiên cứu, phê bình các hiện tượng VHNT đương đại… Điều đó cho thấy, bức tranh đời sống lý luận, phê bình VHNT hiện nay đa dạng, phong phú, sinh động, đem đến cho chúng ta những tín hiệu tích cực, đáng mừng trong thời gian tới.

Trao tặng thưởng của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với các tác phẩm lý luận, phê bình VHNT -0
Các tác giả, nhóm tác giả nhận tặng thưởng mức C.

Tuy nhiên, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng cũng đề nghị, để nâng cao uy tín và sức lan toả của tặng thưởng hơn nữa trong đời sống VHNT và đời sống xã hội, trong thời gian tới, Hội đồng lý luận, phê bình VHNT Trung ương tiếp tục kế thừa các kết quả đạt được, tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm để nâng cao hơn nữa chất lượng tặng thưởng. Hội đồng cần phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và hội chuyên ngành Trung ương và địa phương, các cơ quan báo chí, xuất bản để đẩy mạnh tuyên truyền giới thiệu quảng bá sâu rộng, thu hút được nhiều tác phẩm tham dự hơn nữa; bảo đảm những tác phẩm tốt nhất trong năm sẽ được vinh danh trong lễ trao tặng thường niên…

Tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình VHNT của Ban Bí thư Trung ương Đảng được Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương xét và tổ chức trao tặng thưởng, hỗ trợ hằng năm đối với các công trình, tác phẩm, bài viết lý luận, phê bình VHNT có chất lượng cao, được các nhà xuất bản, các báo, đài, tạp chí công bố trong năm. Năm nay, 95 tác phẩm xuất bản năm 2020 đã được các Hội chuyên ngành Trung ương, các Hội văn học, nghệ thuật địa phương và các nhà xuất bản, các cơ quan báo chí gửi về Hội đồng.

Trao tặng thưởng của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với các tác phẩm lý luận, phê bình VHNT -0
Ban tổ chức trao tặng thưởng cho 13 tập thể có nhiều có nhiều đóng góp cho sự phát triển lý luận, phê bình VHNT năm 2020.

Báo cáo kết quả xét tặng thưởng của Ban Bí thư đối với các tác phẩm lý luận, phê bình VHNT năm 2020, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương khẳng định: Việc tiến hành các bước xét chọn tặng thưởng được thực hiện qua 4 vòng thẩm định nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo tính khoa học và phù hợp với thực tiễn. Các tác phẩm dự xét thưởng đều phù hợp với mục đích, tiêu chuẩn và điều kiện xét chọn tặng thưởng.

So với năm 2019, số lượng tác phẩm gửi về tham gia xét tặng thưởng năm 2020 nhiều hơn. Các tác phẩm được nhận tặng thưởng ở cả 3 lĩnh vực: lý luận chung, lý luận - phê bình văn học, lý luận - phê bình các loại hình nghệ thuật đều thể hiện sự công phu, nghiêm túc, có giá trị khoa học và thực tiễn; đề cập kịp thời những vấn đề thiết thực trong đời sống VHNT, có tác dụng định hướng công tác lý luận, sáng tác; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, lệch lạc trong đời sống VHNT. Tiêu chuẩn, quy trình xét tặng thưởng được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, khách quan, công tâm, nhờ đó Hội đồng đã lựa chọn được những tác phẩm có chất lượng xứng đáng để trao tặng thưởng.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 17 tặng thưởng cho 17 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm, công trình lý luận, phê bình VHNT chất lượng cao nhất. Trong đó tặng cho thưởng mức A dành cho sách “Bến văn và những vòng sóng” của tác giả Hữu Thỉnh.

Tặng thưởng mức B có 6 tác phẩm, công trình, cụm công trình gồm: “Mấy vấn đề văn hóa: Suy nghĩ và đối thoại” của tác giả Đinh Xuân Dũng, “Đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng và lý luận, thực tiễn nghệ thuật” của tác giả Nguyễn Ngọc Thiện; “Sóng đồng và cây núi” của tác giả Lê Quang Trang; “Kịch xiếc Việt Nam - mấy vấn đề lý luận và thực tiễn” của tác giả Nguyễn Ngọc Trúc; chương trình “Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật - Một năm nhìn lại” của tác giả Đoàn Hải Yến; cụm chương trình của Hội đồng Lý luận phê bình VHNT TP Hồ Chí Minh gồm chương trình “Khoảng trống thiếu nhi”, “Tính thẩm mỹ của Graffiti Việt Nam”, “Văn nghệ sĩ và sứ mệnh tuyên truyền và sẻ chia”, “Những giai điệu đi cùng năm tháng – phần 1”, “Nhạc cách mạng truyền thống và công chúng hôm nay”, “Web Drama – Phim chiếu trên mạng: Lợi hay hại”, “Bảo tàng mỹ thuật chuyên nghiệp: Mơ đến bao giờ”, “Không gian nghệ thuật công cộng tại TP Hồ Chí Minh".

Ngoài ra Ban tổ chức còn trao 10 tặng thưởng mức C và 13 tặng thưởng cho 13 tập thể có nhiều đóng góp cho sự phát triển lý luận, phê bình VHNT xuất bản năm 2020, trong đó có Ban Chuyên đề, Báo Công an Nhân dân.


(0) Bình luận
Tin nổi bật Bảo vệ công lý
Khởi tố, bắt tạm giam thêm 1 đối tượng liên quan vụ “Tịnh thất bồng lai”
BVCL - Liên quan đến vụ án “Tịnh thất bồng lai”, hay còn gọi là “Thiền am bên bờ vũ trụ”, ngày 27/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam thêm một đối tượng là Lê Thanh Nhị Nguyên về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO