TAND tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị công tác năm 2022

Tòa án | Nguyễn Liên | 18:47 14/01/2022

Ngày 13/1, TAND tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác TAND hai cấp năm 2021 và triển khai công tác năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Du - Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chánh án TANDTC tham dự và chỉ đạo hội nghị.

2...jpg
Toàn cảnh hội nghị

TAND hai cấp tỉnh Cao Bằng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Năm 2021 do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 nhưng công tác xét xử TAND tỉnh Cao Bằng vẫn đảm bảo, hoàn thành nhiệm vụ. Cụ thể từ ngày 01/10/2020 đến ngày 30/9/2021 Tòa án hai cấp trong tỉnh đã giải quyết TAND hai cấp thụ lý 2.132 vụ, việc, giải quyết, xét xử 2.024 vụ, việc các loại theo thủ tục sơ thẩm và phúc thẩm, đạt tỷ lệ 95%. So với năm 2020, thụ lý tăng 76 vụ, giải quyết tăng 40 vụ, tỷ lệ giải quyết thấp hơn 1,5%. Trong đó, cấp tỉnh: giải quyết, xét xử 326/346 vụ, việc đã thụ lý. Cấp huyện: giải quyết, xét xử 1.698/1.786 vụ, việc đã thụ lý.

Kết thúc năm 2021, tình hình giải quyết các loại vụ việc của TAND hai cấp tỉnh Cao Bằng đạt tỷ lệ tương đối cao, cụ thể: án hình sự đạt 98%, các vụ việc dân sự đạt tỷ lệ 89%, các vụ án hành chính đạt tỷ lệ 76%, việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại TAND đạt 100%. Chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc được nâng lên. Số lượng vụ việc tạm đình chỉ không đáng kể.

3...jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án TANDTC phát biểu và chỉ đạo Hội nghị.

Đặc biệt, TAND hai cấp tỉnh Cao bằng đã thực hiện tốt việc tranh tụng tại phiên tòa theo đúng tinh thần cải cách tư pháp và quy định của pháp luật tố tụng, theo đó Tòa án không hạn chế thời gian tranh tụng, tôn trọng và đảm bảo cho các bên tham gia tố tụng đưa ra chứng cứ và trình bày hết ý kiến của mình tạo ra những bước chuyển biến cơ bản trong hoạt động tranh tụng giữa cơ quan thực hành quyền công tố và bên bị buộc tội, giữa các đương sự trong vụ án.

Công tác hòa giải luôn được các đơn vị quan tâm chú trọng, một số đơn vị đã thực hiện tốt hoạt động giải thích pháp luật, định hướng để các đương sự thoả thuận với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án. Tỷ lệ hòa giải thành của Toà án hai cấp đạt 65% tổng số các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại sơ thẩm đã giải quyết[1]; đối thoại thành 03 vụ án hành chính, đạt tỷ lệ 20%.

Trong năm công tác, TAND tỉnh đã trình hồ sơ và được bổ nhiệm 01 chức vụ Phó Chánh án TAND tỉnh, 01 chức vụ Phó Chánh án TAND thành phố Cao Bằng, 01 Thẩm phán sơ cấp, 03 Thẩm phán trung cấp (đã trình hồ sơ bổ nhiệm đối với 03 Thẩm phán sơ cấp); Bổ nhiệm lại: 01 Chánh án tỉnh, 01 Phó Chánh án tỉnh, 01 Chánh án huyện và 01 Phó Chánh án huyện.

Hội đồng thi đua khen thưởng TAND tỉnh đã phát động hai phong trào thi đua gắn công tác chuyên môn tạo động lực cho đội ngũ công chức, người lao động hăng hái thi đua lập thành tích. Kết thúc năm công tác: Chánh án TANDTC tặng thưởng Cờ thi đua của TAND đối với 02 tập thể, tặng thưởng Bằng khen: 04 tập thể và 18 cá nhân (có 12 công chức, 03 Hội thẩm nhân dân, 03 Hòa giải viên), tặng thưởng danh hiệu chiến sĩ thi đua TAND đối với 01 cá nhân, tặng thưởng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc đối với 10 tập thể.

Chánh án TAND tỉnh tặng thưởng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến đối với 02 tập thể, danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho 22 cá nhân, danh hiệu lao động tiên tiến cho 154 cá nhân, tặng thưởng Giấy khen cho 42 cá nhân và 29 Hội thẩm nhân dân.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 TAND tỉnh

Trên cơ sở quán triệt thực hiện nhiệm vụ công tác của TANDTC, các Nghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh ủy, HĐND, TAND tỉnh Cao Bằng đề ra 8 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, bao gồm:

Thứ nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp.

4.-2-.jpg
Đồng chí Lưu Thu Giang, Chánh án TAND tỉnh Cao Bằng tiếp thu, quán triệt TAND hai cấp tỉnh Cao Bằng thực hiện nhiệm vụ 2022

Thứ hai, thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc. Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu, yêu cầu của Quốc hội cũng như của TAND, cụ thể như sau: Bảo đảm 100% các vụ việc được giải quyết trong thời hạn luật định; Bảo đảm 100% các bản án, quyết định của Toà án được ban hành trong thời hạn luật định (bao gồm cả quyết định thi hành án hình sự đối với 100% người bị kết án phạt tù, pháp nhân thương mại bị kết án); Bảo đảm ra quyết định thi hành án hình sự đúng thời hạn luật định đối với người bị kết án phạt tù, pháp nhân thương mại bị kết án đạt tỷ lệ 100%; Bảo đảm 100% quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự không bị hủy, sửa theo thủ tục giám đốc thẩm; Bảo đảm tổng số bản án, quyết định bị huỷ, sửa do nguyên nhân chủ quan không vượt quá 1,5% tổng số các loại án.

Thứ ba, 3, triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án về tổ chức bộ máy, biên chế, chế độ chính sách trong TAND đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn bộ máy tổ chức, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và các chức danh tư pháp của TAND. Thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái công chức, chuyển đổi vị trí công tác.

Thứ tư, đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động của Tòa án và chế độ chính sách cho đội ngũ công chức, người lao động. Tăng cường kỷ luật tài chính, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản. Thực hiện tốt các công tác chuẩn bị để tiến hành xây dựng mới trụ sở TAND tỉnh và trụ sở TAND huyện Hà Quảng.

Thứ năm, tham dự các Hội nghị tập huấn nghiệp vụ do TANDTC tổ chức. Hằng năm, định kỳ tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho Thẩm phán, Thẩm tra viên và Hội thẩm nhân dân. Tích cực tham gia hoàn thiện hệ thống pháp luật theo yêu cầu của TANDTC và Ban Pháp chế HĐND tỉnh mà trước trước là tổ chức nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện “Đề án cải cách tư pháp tại Tòa án nhân dân đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

Thứ sáu, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tiến tới xây dựng Tòa án điện tử; trước mắt, tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến. Thực hiện nghiêm túc việc công khai bản án, quyết định của Tòa án trên Cổng thông tin điện tử TAND; phấn đấu trong năm 2022 và các năm tiếp theo, 100% bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, có đủ điều kiện công khai đều được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án. Tiếp tục đổi mới thủ tục hành chính - tư pháp; tập trung hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của bộ phận “hành chính tư pháp” để thực hiện đơn giản hóa quy trình, thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, công dân trước và sau các phiên tòa.

Thứ bảy, làm tốt công tác xây dựng Đảng; tuân thủ và thực hiện nghiêm túc việc thực hiện Chỉ thị 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.

Thứ tám, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh.

6-1-.jpg
Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du tặng Cờ thi đua xuất sắc cho TAND tỉnh Cao Bằng

Chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án TANDTC, nhiệt liệt biểu dương đã đạt được kết quả cao trong năm qua. Đồng chí nhấn mạnh chỉ đạo với lãnh đạo hai cấp tỉnh Cao Bằng cần nỗ lực hơn nữa, cố gắng không tồn tại nhiều các vụ án kéo dài, chậm tiến độ. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Chánh án chỉ đạo TAND tỉnh Cao Bằng cần chú trọng một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết của Hội nghị Trung ương Đảng, Quốc Hhội, Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng TANDTC, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng về các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022.

TAND tỉnh Cao Bằng cần phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu cơ bản mà Chỉ thị của Chánh án TANDTC đã đề ra. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử các loại vụ án, đảm bảo các vụ việc phải được thụ lý, giải quyết đúng thời hạn luật định, đảm bảo việc phân công án ngẫu nhiên, tuyệt đối không tạm đình chỉ giải quyết vụ việc nếu không đủ căn cứ theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả việc tổ chức các phiên tòa theo yêu cầu cải cách tư pháp; Tổ chức triển khai thi hành nghiêm túc Nghị quyết số 33 ngày 12/11/2021 của Quốc hội và Thông tư số 05 ngày 15/12/2021 giữa TANDTC, VKSNDTC, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp về tổ chức, thi hành việc tổ chức phiên tòa trực tuyến, chuẩn bị phương tiện, điều kiện bảo đảm cho hoạt động xét xử trực tuyến, phổ biến, tuyên truyền người dân và toàn xã hội về phương thức, ý nghĩa của việc xét xử trực tuyến; coi đây là giải pháp đột phá và thiết thực để tạo một bước chuyển biến lớn trong công tác xét xử của Tòa án. Năm 2022, mỗi Thẩm phán tiếp tục thực hiện việc tổ chức ít nhất một phiên tòa rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng việc rút kinh nghiệm sau mỗi phiên tòa, không làm chiếu lệ, hình thức.

Thực hiện nghiêm túc việc công khai bản án, quyết định của Tòa án trên Cổng thông tin điện tử TAND; phấn đấu trong năm 2022 và các năm tiếp theo, tất cả bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật theo quy định đều được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử.

Trong công tác xét xử các vụ án xét xử đúng người, đúng tội, đúng tính chất hành vi phạm tội. Đẩy nhanh tiến độ xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp và các vụ án dư luận xã hội quan tâm, đặc biết là các tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh, bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật, khi xét xử phát hiện tội phạm mới cần khởi tố để yêu cầu điều tra.

Trong công tác giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự, hành chính phấn đấu không để án quá hạn, hạn chế tuyên án không rõ, khó thi hành; làm tốt công tác đối thoại tại Tòa án theo đúng Kế hoạch, Chỉ thị của Chánh án TANDTC về thi hành án.

5...jpg
Phó Chánh án TANDTC trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nông Công Hưng, bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TAND tỉnh Cao Bằng

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03/2018/CT-CA ngày 05/12/2018 của Chánh án TANDTC về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ công chức mà trọng tâm là đội ngũ Thẩm phán. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 14 giải pháp đột phá trong công tác tổ chức cán bộ. Hoàn thành chỉ tiêu tình giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, kiện toàn bổ sung đầy đủ thành viên Ủy ban Thẩm phán TAND tỉnh, các chức danh lãnh đạo quản lý từ Tòa án nhân dân cấp huyện đến TAND cấp tỉnh.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 26-CT/TW ngày 06/11/2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04 ngày 9/12/2020 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ việc; Thực hiện quyết liệt các chủ trương, chỉ đạo của TANDTC về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chuyên môn, tiến tới xây dựng Tòa án điện tử đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới. Chủ động tổ chức nghiên cứu tham mưu cho TANDTC về đề án “Cải cách tư pháp tại TAND đến năm 2030 định hướng đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” và các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua vì Công lý của ngành TAND.

 • Khai mạc hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2022
  Tòa án4 tháng trước - Nhóm PV
  BVCL - Sáng ngày 09/01, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2022. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chủ trì Hội nghị.

(0) Bình luận
Tin nổi bật Bảo vệ công lý
Các dự án FDI sử dụng nhiều đất nằm trong diện bị rà soát
BVCL - Bộ Kế hoạch - Đầu tư đề nghị các địa phương chỉ đạo rà soát, đánh giá tình hình thực hiện của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn.
 • FDI 5 tháng: Vốn điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần tăng mạnh
  BVCL - Tính đến ngày 20/5, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt trên 11,71 tỷ USD. Trong đó, tuy vốn đăng ký mới giảm, nhưng vốn điều chỉnh và GVMCP tăng mạnh lần lượt là 45,4% và 51,6%.
 • "Hỏi để khỏe hơn" số thứ 8: Điều trị đái tháo đường type 2 với insulin
  Sức khỏehôm qua - D. Thảo
  BVCL - Đái tháo đường type 2 là một trong các bệnh về hệ nội tiết gặp nhiều nhất hiện nay. Bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm nếu mức đường trong máu không được kiểm soát tốt. Để kiểm soát ổn định lượng glucose máu khi đói, glucose máu sau ăn đến gần mức độ sinh lý cần phải kết hợp giữa các loại thuốc điều trị tiểu đường type 2 cùng với chế độ ăn và luyện tập phù hợp…
 • Khởi tố, bắt tạm giam thêm 1 đối tượng liên quan vụ “Tịnh thất bồng lai”
  Thông tin pháp luậthôm qua - D. Thảo
  BVCL - Liên quan đến vụ án “Tịnh thất bồng lai”, hay còn gọi là “Thiền am bên bờ vũ trụ”, ngày 27/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam thêm một đối tượng là Lê Thanh Nhị Nguyên về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO