Cụm thi đua số IV – TAND tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020

Tòa án | Quang Trung | 16:21 24/10/2020

Ngày 23/10, Cụm thi đua số IV – TAND đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020.

Đến dự hội nghị có ông Trần Văn Châu, Chánh án TAND cấp cao tại TP.HCM; lãnh đạo Thành ủy TP.HCM và lãnh đạo TAND 10 tỉnh, thành miền Đông Nam bộ.

Cụm thi đua số IV- TAND gồm 10 TAND các tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Nam Bộ. Tổng số biên chế hiện có 3.154 công chức, người lao động, trong đó có 1.841 Thẩm phán; so với chỉ tiêu còn thiếu 329 biên chế.

"="">cum-iv.jpg
Cụm thi đua số IV-TAND tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020

Đầu năm thi đua 2020, trên cơ sở kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAND, Kế hoạch số 272/KH-CTĐ ngày 25/02/2020 của Cụm thi đua số IV, lãnh đạo đơn vị trong Cụm IV đã ban hành kế hoạch về công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 để lãnh đạo, chỉ đạo TAND hai cấp thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong năm phù hợp với đặc điểm tình hình của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tập trung triển khai thực hiện các giải pháp đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong trào thi đua yêu nước. 

Bên cạnh việc duy trì tổ chức các phong trào thi đua thường xuyên, TAND hai cấp trong Cụm còn tổ chức các phong trào thi đua ngắn hạn theo chuyên đề nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyên môn, hạn chế thấp nhất các vụ án quá hạn luật định, tập trung giải quyết án tồn đọng, án tạm đình chỉ, đẩy mạnh công tác hòa giải đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị. Ngoài ra, các TAND trong cụm IV đã thực hiện tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động.

"="">cum-iv-2.jpg
Lãnh đạo TAND 10 tỉnh cụm thi đua số IV-TAND

Về kết quả công tác chuyên môn, năm 2020, TAND các TAND cụm IV đã giải quyết 137.113/163.271 vụ, việc đã thụ lý các loại, đạt tỷ lệ 84%. So với cùng kỳ năm 2019 (giải quyết 124.669/169.004 vụ, việc thụ lý, tỷ lệ 73,8%), số án thụ lý giảm 5.733 vụ, việc và số án giải quyết tăng 12.444 vụ, việc; tỷ lệ giải quyết tăng 10,2%. Bình quân mỗi Thẩm phán giải quyết 07 vụ/tháng. Đối với các vụ án hình sự, tòa án trong cụm đã xét xử bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người không có tội; đã đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn, án dư luận đặc biệt quan tâm, đáp ứng yêu cầu chính trị của địa phương. 

Về chất lượng giải quyết các loại án, số án bị hủy chung là 903 vụ, chiếm tỷ lệ 0,66 %; số án bị sửa chung là 1.876,5 vụ, chiếm tỷ lệ 1,37 %. Trong đó, án bị hủy do nguyên nhân chủ quan là 593.5 vụ; chiếm tỷ lệ 0,43 %, so với cùng kỳ năm 2019 tăng 18,5 vụ, tỷ lệ giảm 0,01%; án bị sửa do nguyên nhân chủ quan là 663.5 vụ, chiếm tỷ lệ 0,48 %, so với cùng kỳ năm 2019 giảm 83.5 vụ, tỷ lệ giảm 0,09%. Toàn cụm đã hòa giải thành 59.565 vụ, đạt tỷ lệ so với án đã giải quyết là 52,1%. Toàn cụm có 9.915 vụ tạm đình chỉ. Cụm có 409 vụ án quá hạn luật định. Bên cạnh công tác chuyên môn, cụm IV đã thực hiện tốt các mặt công tác khác.

Năm 2020, cụm IV phát hiện giới thiệu 19 tập thể và 27 cá nhân điển hình đã được tuyên dương. Đây là, những tập thể có mô hình mới, cách làm hay, là những gương cá nhân điển hình tiêu biểu, có những hoạt động, việc làm thầm lặng xuất phát từ tinh thần trách nhiệm yêu ngành yêu nghề, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, mang lại hiệu quả thiết thực cho tập thể đơn vị công tác, tạo sự lan tỏa trong phong trào thi đua yêu nước của TAND.

"="">cum-iv-3.jpg
Toàn cảnh hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 của TAND các tỉnh trong cụm còn một số tồn tại, hạn chế như: một số đơn vị trong cụm chưa phát huy hết vai trò tham mưu, tư vấn cho Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, thực hiện chính sách, pháp luật về khen thưởng. Công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến tuy có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Một số đơn vị Tòa án trong Cụm chưa khắc phục triệt để việc để các vụ án quá thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật do lỗi chủ quan của Tòa án, chậm tống đạt văn bản tố tụng cho bị cáo, người tham gia tố tụng. Tỷ lệ giải quyết các loại án dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính rất thấp.

Năm 2021, cụm IV đề ra nhiếu giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao. Cụ thể, TAND cụm IV tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, các tổ chức đoàn thể đối với công tác thi đua khen thưởng. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác thi đua khen thưởng. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, người lao động về vị trí, vai trò công tác thi đua, khen thưởng để phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, tích cực, tự giác tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua. 

Tiếp tục phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, gắn nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng với các nhiệm vụ trọng tâm công tác chuyên môn của các Tòa án năm 2021. Tăng cường tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ, năng lực cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng. Đồng thời, củng cố, kiện toàn cơ sở vật chất, tăng cường kinh phí, tạo điều kiện cho các Tòa án thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Châu, Chánh án TAND cấp cao tại TP.HCM đã chúc mừng những thành tích TAND hai cấp trong cụm thi đua số IV đã đạt được trong năm qua, nhất là tỷ lệ án hòa giải thành. Ông Trần Văn Châu cho biết, TAND cấp cao tại TP.HCM đã có kế hoạch làm việc với TAND hai cấp 23 tỉnh, thành thuộc địa bàn của TAND cấp cao tại TP.HCM với mục đích trao đổi nghiệp vụ, nắm bắt tình hình của các TAND địa phương, lắng nghe và tiếp thu các kiến nghị, qua đó tổng hợp để đưa ra các giải pháp rút kinh nghiệm công tác chuyên môn. 

Bên cạnh đó, ông Trần Văn Châu đề nghị, TAND cấp cao tại TP.HCM không có thẩm quyền chỉ đạo đường lối giải quyết vụ án đối với các tòa án địa phương, tuy nhiên nếu các tòa án trong cụm có vướng mắc gửi văn bản trao đổi nghiệp vụ thì TAND cấp cao tại TP.HCM sẽ hỗ trợ. Mặc khác, đối với các vụ án phúc thẩm bị hủy, sửa không thuyết phục thì đề nghị TAND các tỉnh kiến nghị lãnh đạo TAND cấp cao tại TP.HCM xem xét, nếu kiến nghị đúng thì Chánh án TAND cấp cao tại TP.HCM sẽ kiến nghị Hội đồng thẩm phán TANDTC kháng nghị theo luật định. Đối với kháng nghị của Chánh án TAND cấp cao tại TP.HCM chưa đúng thì TAND các tỉnh kiến nghị, nếu xét thấy kiến nghị có cơ sở thì Chánh án TAND cấp cao tại TP.HCM sẽ rút kháng nghị.

 Cụm thi đua số IV đã thống nhất đề nghị suy tôn Cờ thi đua Chính phủ cho TAND cấp tỉnh Bình Dương. Đối với TAND cấp huyện là TAND TP Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu), TAND huyện Nhà Bè (TP.HCM).

Hội nghị đã bầu TAND tỉnh Bình Thuận làm cụm trưởng, TAND Lâm Đồng làm cụm phó cụm thi đua số V năm 2021.

Tại hội nghị này, Cụm thi đua số IV đã phát động phong trào ủng hộ TAND 3 tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình và Quảng Trị bị lũ lụt số tiền 90 triệu đồng.

Cụm thi đua số IV- TAND gồm 10 TAND các tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Nam Bộ. Tổng số biên chế hiện có 3.154 công chức, người lao động, trong đó có 1.841 Thẩm phán; so với chỉ tiêu còn thiếu 329 biên chế.


(0) Bình luận
Tin nổi bật Bảo vệ công lý
Thủ tướng: Rút ngắn thời gian thi công tuyến đường sắt đô thị Hà Nội
BVCL - Thủ tướng yêu cầu hoàn thành đoạn trên cao đường sắt Nhổn - ga Hà Nội vào cuối năm 2022 và rút ngắn ít nhất một nửa thời gian thi công đoạn đi ngầm của dự án.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO