Kinh tế

Kiều hối chuyển về TP.HCM cao nhất trong 10 năm

Hoài Anh 24/01/2024 - 14:39

Mặc dù có rất nhiều khó khăn, nhưng lượng kiều hối chuyển về TP.HCM trong năm 2023 vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng tốt, đạt hơn 9,46 tỷ USD, tăng 43,3% so với năm 2022.

Năm 2023 được ghi nhận là năm có bối cảnh kinh tế khó khăn, nền kinh tế suy giảm, tình hình lạm phát và xung đột vũ trang xảy ra nhiều... Tất cả điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới sự tăng trưởng kinh tế các nước.

Mặc dù có rất nhiều khó khăn, nhưng lượng kiều hối chuyển về TP.HCM trong năm 2023 vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng tốt, đạt hơn 9,46 tỷ USD, tăng 43,3% so với năm 2022. Đây cũng là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm trở lại đây và tiếp tục duy trì tỷ trọng cao với mức trên 50% so với tổng lượng kiều hối của cả nước.

Kiều hối đổ về TP. Hồ Chí Minh bất ngờ tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm
Năm 2023 lượng kiều hối về TP Hồ Chí Minh ước đạt gần 9,5 tỷ USD, đạt mức cao nhất trong vòng 10 năm qua. Ảnh minh họa

Phân tích kiều hối theo khu vực cho thấy, lượng kiều hối chuyển về từ khu vực châu Á chiếm tỷ trọng cao nhất với 50,5% và tăng trưởng 143,8% so với cuối năm 2022. Trong khi đó, lượng kiều hối chuyển về từ khu vực châu Phi và châu Mỹ đều giảm.

Đặc biệt, kiều hối từ khu vực châu Mỹ chiếm tỷ trọng cao với chiếm 29,1%, chỉ sau khu vực châu Á, song giá trị kiều hối chuyển về lại giảm 10,2%. Thị trường lao động, dịch vụ, du lịch mở cửa và phát triển sau đại dịch tại các nước khu vực châu Á, cùng môi trường kinh tế, chính trị ổn định là yếu tố tác động tích cực đến kiều hối chuyển về từ khu vực này trong năm 2023 và trong thời gian tới.

Kiều hối chuyển về gắn liền với xu hướng tăng trưởng lao động và làm việc ở nước ngoài. Bên cạnh đó, kinh tế vĩ mô ổn định, môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, cùng với cơ chế chính sách của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước về thu hút kiều hối; các hoạt động văn hóa, du lịch và thể thao; hoạt động kết nối và thông tin tuyên truyền về thành tựu đất nước, sự phát triển của đất nước… cũng là yếu tố nền tảng và là động lực thúc đẩy tăng trưởng nguồn lực kiều hối trong thời gian qua.

Cùng với đó, hệ thống mạng lưới và dịch vụ chi trả kiều hối của các ngân hàng thương mại và các doanh nghiệp trực tiếp chi trả kiều hối phát triển, tiện ích, nhanh chóng, hiệu quả và an toàn cũng góp phần quan trọng thu hút kiều hối chuyển về đất nước nói chung và trên địa bàn TP.HCM nói riêng trong năm 2023.

Hoài Anh