Tòa án địa phương

TAND hai cấp tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2024

Minh Giang-Phạm Hiển 18/01/2024 - 17:43

TAND hai cấp tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai công tác năm 2024 và trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC; đồng chí Phạm Minh Tuyên, Giám đốc Học viện Tòa án; lãnh đạo Vụ Thi đua- Khen thưởng TANDTC; đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và đại diện lãnh đạo các cơ quan nội chính của tỉnh Bắc Ninh.

anh-2-.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Du phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tổng kết công tác năm 2023, TAND hai cấp tỉnh Bắc Ninh đã thụ lý 6.632 vụ, việc; đã giải quyết được 6.269 vụ, việc, đạt tỷ lệ 94,5%; tăng 555 vụ việc so với năm 2022. Năm 2023, TAND hai cấp đã tổ chức được 368 phiên tòa rút kinh nghiệm; tổ chức 475 phiên tòa trực tuyến; công bố 3.729 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật trên cổng thông tin điện tử của Tòa án. Các Trung tâm hòa giải đã hòa giải thành 835 vụ việc theo quy định của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

anh-5-.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Du trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Nguyễn Hữu Minh.

Chất lượng giải quyết, xét xử các vụ việc ngày càng được nâng cao, không có vụ, việc nào quá hạn luật định, các vụ án tạm đình chỉ đều có căn cứ pháp luật. Các TAND cấp huyện đã giải quyết 428/428 hồ sơ đề nghị xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại TAND; xét miễn giảm các khoản thu nộp ngân sách Nhà nước; ra quyết định thi hành án đối với 2.865 người bị kết án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, đạt tỷ lệ 100%. Phòng kiểm tra nghiệp vụ & thi hành án đã đã rút hồ sơ để kiểm tra đối với 8/8 TAND huyện, thị xã, thành phố.

anh-6-.jpg
Vụ trưởng Vụ Thi đua- Khen thưởng TAND tặng Bằng khen của Chánh án TANDTC cho 10 cá nhân

Song song với công tác chuyên môn, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo TAND tỉnh Bắc Ninh luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ Thẩm phán có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lành mạnh, chuyên môn nghiệp vụ tinh thông. Tòa án hai cấp đảm bảo các tiêu chuẩn chế độ, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội thẩm nhân dân; tổ chức tập huấn nghiệp vụ, cung cấp, trang bị các tài liệu, văn bản pháp luật mới và tạo điều kiện để các Hội thẩm tham gia công tác xét xử.

Năm công tác 2023, TAND thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh được tặng Cờ thi đua của Chính phủ. TAND tỉnh Bắc Ninh được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí Nguyễn Hữu Minh, Phó Chánh TAND tỉnh Bắc Ninh được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 4 tập thể, 10 cá nhân được Chánh án TANDTC tặng Bằng khen; nhiều cá nhân được tặng danh hiệu Thẩm phán tiêu biểu, Thẩm phán giỏi...

anh-7-.jpg
Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh trao quyết định bổ nhiệm Thẩm phán trung cấp cho 3 Thẩm phán TAND cấp huyện

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC ghi nhận, đánh giá cao thành tích của TAND hai cấp tỉnh Bắc Ninh trên tất cả các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương; thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

Về các nhiệm vụ trong tâm công tác năm 2024, yêu cầu TAND hai cấp tỉnh Bắc Ninh quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đặc biệt, chú trọng quán triệt, tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết số 512-NQ/BCS ngày 12/12/2023 của Ban cán sự đảng TANDTC về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024 của TAND; Chỉ thị của Chánh án TANDTC về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án năm 2024.

Các Tòa án tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, yêu cầu của Quốc hội cũng như của TAND đề ra. Tổ chức tốt các phiên tòa rút kinh nghiệm, phiên tòa trực tuyến, công khai bản án, quyết định của Tòa án, đẩy mạnh sử dụng phần mềm Trợ lý ảo.

anh-1-.jpg
Hội nghị triển khai công tác năm 2024 của TAND tỉnh Bắc Ninh

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến và bộ phận một cửa, một cửa liên thông; công khai, minh bạch các hoạt động của Tòa án, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi giải quyết công việc tại Tòa án, góp phần xây dựng hình ảnh Tòa án thân thiện, gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân, là chỗ dựa cho nhân dân trong việc bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

TAND hai cấp tỉnh Bắc Ninh đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Tòa án cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, có tính chuyên nghiệp cao, có phẩm chất đạo đức tốt và bản lĩnh chính trị vững vàng. Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua “Vì Công lý” bảo đảm thực chất, sáng tạo, bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị; vinh danh, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Cũng tại Hội nghị, thay mặt Ban cán sự đảng, Lãnh đạo TANDTC, đồng chí Nguyễn Văn Du đã trao quyết định bổ nhiệm Thẩm phán Đỗ Văn Đại, Chánh án TAND thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh giữ chức vụ Phó Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh. Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Nguyễn Hữu Minh, Phó Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Phạm Hồng Quyền, Vụ trưởng Vụ Thi đua- Khen thưởng TAND tặng Bằng khen của Chánh án TANDTC cho 10 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023.

Đồng chí Vũ Công Đồng, Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh trao quyết định bổ nhiệm Thẩm phán trung cấp cho 3 Thẩm phán TAND cấp huyện.

Minh Giang-Phạm Hiển