Doanh nghiệp

ACB dành 2.000 tỷ đồng Tín dụng Xanh cho doanh nghiệp

Hoài Anh 10/01/2024 - 18:47

Ngân hàng ACB sẽ ưu tiên triển khai các gói Tín dụng Xanh ưu đãi cho các doanh nghiệp có phương án sản xuất kinh doanh thuộc danh mục Xanh hoặc thuộc danh mục xã hội.

ACB là một trong những đơn vị có được vị thế vững chắc trên thị trường. Ngân hàng này đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển tín dụng trên toàn quốc.

Vừa qua, Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) thông báo triển khai gói Tín dụng Xanh/Xã hội 2.000 tỷ đồng cùng nhiều ưu đãi dành cho các doanh nghiệp có phương án sản xuất kinh doanh có lợi cho môi trường và xã hội.

Hạn mức chuyển khoản ACB liên ngân hàng qua ATM, ACB online
Ngân hàng ACB dành 2.000 tỷ đồng triển khai gói Tín dụng Xanh với lãi suất ưa đãi cho các doanh nghiệp (ảnh minh họa).

Gói Tín dụng Xanh/xã hội được ACB xây dựng dựa trên các danh mục và tiêu chí của khung Tài chính Xanh/bền vững, được tư vấn và hướng dẫn bởi Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) đảm bảo tuân thủ các quy tắc quốc tế nhưng vẫn nhất quán, phù hợp với các quy trình nội bộ ngân hàng. Khung Tài chính Xanh/bền vững tuân theo các nguyên tắc trái phiếu Xanh và nguyên tắc trái phiếu bền vững được thiết lập bởi Hiệp hội Thị trường vốn quốc tế (ICMA) và các nguyên tắc cho vay Xanh/bền vững được thiết lập bởi Hiệp hội Thị trường cho vay (LMA).

Gói tín dụng được triển khai sẽ ưu tiên tài trợ tín dụng cho các doanh nghiệp có phương án sản xuất kinh doanh thuộc danh mục Xanh hoặc thuộc danh mục xã hội. Theo đó, đối với các doanh nghiệp trong danh mục Xanh đủ điều kiện có thể kể đến năng lượng tái tạo (điện Mặt Trời); sử dụng năng lượng hiệu quả; công trình Xanh; kiểm soát và ngăn ngừa ô nhiễm; giao thông vận tải sạch (bao gồm xe hybrid); quản lý nước bền vững và xử lý nước thải; quản lý bền vững môi trường sống, tài nguyên thiên nhiên và sử dụng đất.

Đối với danh mục xã hội, những doanh nghiệp đủ điều kiện và do phụ nữ làm chủ, thể hiện sự tiến bộ và trao quyền bình đẳng sẽ được ACB ưu tiên tiếp cận nguồn vốn.

Thực hiện mục tiêu tăng trưởng Tín dụng Xanh/xã hội với hạn mức 2.000 tỷ đồng, ACB còn hỗ trợ các doanh nghiệp khi đưa ra mức lãi suất ưu đãi chỉ từ 6%/năm cho các khoản vay ngắn hạn và dài hạn. Các khoản vay còn được lựa chọn duy trì ưu đãi lên đến 24 tháng và được miễn/giảm phí trả nợ trước hạn.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn có thể tối ưu chi phí, gia tăng hiệu quả kinh doanh khi dùng thêm giải pháp tài chính "ACB 0 phí" dành cho dịch vụ tài khoản, quản lý dòng tiền, chuyển tiền quốc tế hoặc cấp tín dụng theo phương thức thư tín dụng L/C, bảo lãnh, tài trợ hợp đồng xuất khẩu.

Hoài Anh