Án lệ - Văn bản

Giảm thời hạn chấp hành án phạt tù có điều kiện cho 23.530 phạm nhân

Thành Phan 21/09/2023 - 08:48

Từ ngày 1/1/2021 đến 30/6/2023, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức 51 phiên họp, xét và quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù có điều kiện cho 23.530 phạm nhân.

Số liệu được đưa ra tại buổi giám sát của Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp hành pháp luật về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện trong thời gian từ năm 2021 đến tháng 6/2023 tại TAND tỉnh Thanh Hóa chiều 20/9.

Cùng tham gia Đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa.

Theo báo cáo, từ ngày 1/1/2021 đến 30/6/2023, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức 51 phiên họp, xét và quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù có điều kiện cho 23.530 phạm nhân (đạt tỷ lệ 99,81% số phạm nhân được đề nghị và tòa đưa ra xét giảm).

tand_tinh_thanh_hoa4.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc.

Trong đó có 16.521 phạm nhân được chấp nhận toàn bộ mức đề nghị, 7.009 phạm nhân được chấp nhận một phần mức đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù.

Công tác xét giảm thời hạn án phạt tù được thực hiện kịp thời, đúng quy trình quy định, vừa đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, vừa đảm bảo chính sách hình sự nhân đạo của Đảng, Nhà nước. Đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị có liên quan.

tand_tinh_thanh_hoa.jpg
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc.

Trên thực tế, nhiều phạm nhân bị kết án lần đầu, cải tạo tốt, nhưng lại không thuộc trường hợp phạm tội lần đầu. Và tuy phạm tội nhiều lần, nhưng phạm nhân chỉ trong vai trò giúp sức, hoặc tội ít nghiêm trọng, gây nguy hiểm không cao cho xã hội, như đánh bạc, tội phạm kinh tế…

Thêm vào đó, việc giao cho cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện và UBND cấp xã xác minh nơi cư trú hiện tại của gia đình phạm nhân và các điều kiện có ảnh hưởng đến an ninh trật tự của phạm nhân đang trong trại lại chưa có tiêu chí cụ thể rõ ràng, dẫn đến tâm lý ngại tiếp nhận, quản lý người được tha tù trước thời hạn trở về địa phương.

tand_tinh_thanh_hoa2.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Nga, Chánh án TAND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc

Cũng trong buổi làm việc, đại diện TAND tỉnh Thanh Hóa đã kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền cần sửa đổi một số quy định có liên quan đến công tác gửi quyết định giảm án. Đồng thời, nghiên cứu mở rộng đối tượng xét tha tù trước thời hạn chấp hành án phạt tù có điều kiện đối với phạm nhân đã chấp hành được ½ mức án, chấp hành xong nghĩa vụ dân sự, có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt và không còn nguy hiểm cho xã hội.

Bên cạnh đó, cần sửa đổi quy định giao cho chính quyền địa phương nhận xét phạm nhân đang chấp hành án trong trại giam. Bởi trên thực tế, phạm nhân đã rời khỏi địa phương đi chấp hành án (nhiều phạm nhân đi khỏi địa phương nhiều năm), chính quyền địa phương không biết được phạm nhân cải tạo tiến bộ hay chưa…

tand_tinh_thanh_hoa3.jpg
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi giám sát, thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh đánh giá cao việc TAND tỉnh Thanh Hóa thực hiện công tác xét, quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện đảm bảo quy trình quy định và có chất lượng. Các quyết định giảm án hoặc tha tù trước thời hạn không có khiếu nại hoặc kháng nghị.

Tại buổi giám sát, Lãnh đạo Viện Kiểm sát, Công an tỉnh cũng phát biểu làm rõ thực trạng công tác quản lý, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện ở địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến đã đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của TAND tỉnh trong công tác xét, quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện trong thời gian qua, đảm bảo chất lượng, tính nghiêm minh của pháp luật.

Đồng thời, đề nghị TAND tỉnh và các cơ quan có liên quan cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực này. Tăng cường đội ngũ, nâng cao trình độ đội ngũ trực tiếp thực thi nhiệm vụ, qua đó đổi mới và nâng cao chất lượng bộ máy tham mưu để tiếp tục đảm bảo chất lượng công tác xét, đề nghị, quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và tha tù trước thời hạn có điều kiện…

Thành Phan