Pháp luật và xã hội

Tích cực huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác truyền thông chính sách

Lâm Thanh - Anh Đức 31/05/2023 - 21:25

Chiều 31/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo với chủ đề Giải pháp huy động nguồn lực xã hội tham gia truyền thông dự thảo chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

quang-canh-truyen-thong-chinh-1.jpg
Toàn cảnh Hội thảo

Phát biểu khai mạc, TS.Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật nêu rõ: Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL giai đoạn 2022-2027” (Đề án 407) đặt ra 8 nhóm giải pháp quan trọng liên quan đến nhiều chủ thể, lực lượng khác nhau trong xã hội.

Qua một năm triển khai Đề án, Bộ Tư pháp với trách nhiệm là cơ quan chủ trì thực hiện đã gặt hái được những thành công nhất định trong công tác này, tuy nhiên vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định. Do vậy, Hội thảo mong muốn được lắng nghe các ý kiến đóng góp, trao đổi cởi mở của các lực lượng khác nhau trong xã hội để tiếp tục nâng cao hiệu quả truyền thống chính sách nói chung, việc huy động nguồn lực xã hội tham gia vào công tác này nói riêng.

Báo cáo dẫn đề tại Hội thảo, Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL Phan Hồng Nguyên cho biết, quá trình triển khai Đề án 407 cho thấy nhiều Bộ, ngành, địa phương đã quan tâm chỉ đạo, chủ động phối hợp cơ quan thông tin, báo chí, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức hoạt động truyền thông dự thảo chính sách với hình thức khá đa dạng cũng như huy động nguồn lực tham gia, bước đầu đạt một số kết quả tích cực. Tuy nhiên công tác này còn chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

Để tăng cường huy động nguồn lực xã hội tham gia truyền thông dự thảo chính sách, cần tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân về vai trò của công tác truyền thông dự thảo chính sách, tập trung vào sự cần thiết, những tác động, ảnh hưởng của công tác này đến đời sống xã hội, mỗi cá nhân, nhất là đối tượng thụ hưởng trực tiếp.

Bên cạnh đó, cần chú trọng phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp trong hướng dẫn, chỉ đạo các giải pháp cụ thể để nâng cao vai trò, trách nhiệm xã hội của các tổ chức hành nghề về pháp luật, đội ngũ nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn, chuyên gia tham gia thực hiện truyền thông dự thảo chính sách.

Công tác nghiên cứu hoàn thiện chính sách, thể chế tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông dự thảo chính sách nói chung, việc huy động nguồn lực nói riêng cần được thực hiện theo hướng gắn trách nhiệm với quyền lợi khi tham gia, hỗ trợ kinh phí và có cơ chế, chính sách khuyến khích cụ thể để thu hút sự tham gia của toàn xã hội.

Mặt khác, cần xác định những kênh huy động nguồn lực xã hội chính, đồng thời xác định cơ quan, tổ chức mà cơ quan chủ trì soạn thảo VBQPPL cần chú trọng phối hợp trong quá trình truyền thông dự thảo chính sách. Tăng cường sự phối hợp giữa Bộ Tư pháp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và truyền thông, cơ quan chủ trì soạn thảo VBQPPL, các cơ quan thông tin, báo chí trong tổ chức truyền thông dự thảo chính sách để bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng quy định pháp luật…

Tại Hội thảo, TS. Nguyễn Thanh Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết hơn 1 năm triển khai Đề án, việc triển khai truyền thông chính sách của Bộ bước đầu nhận được sự vào cuộc của các đơn vị chủ trì xây dựng VBQPPL. Tuy nhiên công tác này vẫn còn gặp một số khó khăn như: việc phân loại đánh giá chính sách vẫn dựa vào ý chí chủ quan của của cơ quan chủ trì soạn thảo; sự chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan còn chưa cao; truyền thông cho đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách, việc lựa chọn thời điểm truyền thông vẫn còn cứng nhắc theo tiến độ, kế hoạch; nhân lực thực hiện công tác xây dựng VBQPPL còn thiếu kỹ năng truyền thông chính sách, chưa được tập huấn, bồi dưỡng, thiếu tài liệu hướng dẫn…

Để nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL của Ngành, cần chú ý tới 5 điểm bao gồm: xác định nhiệm vụ, định rõ nội dung, khoanh vùng đối tượng, tiếp cận thích ứng và phối hợp nhịp nhàng.

Một số ý kiến đề nghị, cần nghiên cứu, hoàn thiện chính sách theo hướng huy động nguồn lực, gắn trách nhiệm với quyền lợi khi tham gia. “Việc huy động nguồn lực cho công tác truyền thông dự thảo chính sách về cơ bản vẫn phải từ ngân sách nhà nước. Ngoài ra, còn có thể huy động các nguồn từ các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp hỗ trợ công tác truyền thông dự thảo chính sách. Tùy từng nội dung chính sách để huy động nguồn lực hỗ trợ truyền thông chính sách từ các chủ thể phù hợp. Bộ nào chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật thì bộ đó phải chịu trách nhiệm huy động nguồn lực hỗ trợ truyền thông chính sách”, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp Nguyễn Duy Lãm nói.

Lâm Thanh - Anh Đức