Tòa án với công dân

Tạo điều kiện để người dân tiếp cận công lý tại Tòa án

Huy Tâm 30/05/2023 - 09:47

Kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2023, TAND huyện Long Phú (Sóc Trăng) đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị luôn đoàn kết, nỗ lực và sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chất lượng giải quyết và xét xử án đạt yêu cầu

Quán triệt quan điểm chỉ đạo của TANDTC và TAND tỉnh Sóc Trăng đối với công tác Tòa án trong năm 2023, ngay từ đầu năm, lãnh đạo TAND huyện Long Phú đã chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm; tiếp tục thực hiện chủ đề hành động “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”.

Trong công tác chuyên môn, lãnh đạo TAND huyện Long Phú đã đề ra nhiều giải pháp chỉ đạo quyết liệt, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại vụ việc. Bên cạnh đó, Chi bộ TAND huyện Long Phú cũng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, củng cố quyết tâm của các Thẩm phán, Thư ký trong việc đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án.

6 tháng đầu năm 2023, TAND huyện Long Phú đã thụ lý 430 vụ việc, đã giải quyết 348 vụ việc đạt tỷ lệ 80,93%. So với cùng kỳ, thụ lý tăng 73 vụ việc, giải quyết tăng 68 vụ việc, tỷ lệ giải quyết tăng 2,73%. Không có án quá thời hạn chuẩn bị xét xử. Không có án tuyên không rõ ràng, khó thi hành án.

TAND huyện Long Phú đã hòa giải thành 210/321 vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại đã giải quyết, đạt tỷ lệ 65,42%. Trong đó, hòa giải thành theo thủ tục tố tụng là 73/163 vụ việc, đạt tỷ lệ 44,79%; hòa giải thành theo thủ tục hòa giải đối thoại là 137/158 vụ việc, đạt tỷ lệ 86,71%.

z4378062025798_6a1e31c19fddf1f2366490fd3307ff2f.jpg
Thẩm phán Lê Thị Cẩm Nhung, Chánh án TAND huyện Long Phú

Chánh án Lê Thị Cẩm Nhung cho biết, 6 tháng đầu năm, chất lượng giải quyết và xét xử của TAND huyện Long Phú đạt yêu cầu, đảm bảo chỉ tiêu chung về tỷ lệ án hủy, sửa dưới 1,5%. TAND huyện Long Phú luôn chủ động trong công tác theo dõi, kiểm tra công việc thụ lý, trả lại đơn khởi kiện không có căn cứ, án tạm đình chỉ không đúng quy định, án quá thời hạn chuẩn bị xét xử, án treo...; đồng thời, sau khi hồ sơ vụ việc giải quyết xong và bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật được tiến hành kiểm tra trước khi lưu trữ.

6 tháng đầu năm 2023, TAND huyện Long Phú đã ra quyết định thi hành án 38/38 người bị kết án phải thi hành án, đạt tỷ lệ 100%. Việc ra quyết định thi hành án hình sự trong thời gian qua đều đảm bảo kịp thời, không để quá hạn luật định; không có trường hợp người bị kết án không phải thi hành án do lỗi không ra quyết định thi hành án hình sự của Tòa án.

Tiếp tục đổi mới cải cách hành chính tư pháp

Về công tác tiếp công dân, định kỳ mỗi tháng 2 ngày, lãnh đạo TAND huyện Long Phú thực hiện việc tiếp công dân và tiếp đột xuất khi người dân có yêu cầu. Công tác tiếp công dân được lãnh đạo TAND huyện và cán bộ được phân công phụ trách thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, không có trường hợp khiếu kiện đông người, bức xúc trong nhân dân.

Công tác cải cách hành chính tư pháp tại TAND huyện Long Phú tiếp tục được đổi mới, hoạt động của Tổ hành chính tư pháp đã ổn định và đi vào nề nếp. Việc nhận đơn khởi kiện, thụ lý hồ sơ vụ án các loại, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, yêu cầu tiếp công dân cũng như cấp sao bản án, quyết định tại TAND huyện Long Phú đều được thực hiện đúng quy định của pháp luật, bảo đảm về thời gian tố tụng.

Trong quá trình giải quyết công việc, giao tiếp với nhân dân, cán bộ được giao làm công tác hành chính tư pháp luôn tôn trọng, lắng nghe và hướng dẫn tận tình, chu đáo. Qua đó, để mọi người dân có điều kiện tiếp cận công lý tại Tòa án và giám sát hoạt động của Tòa án.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính tư pháp, xây dựng, hoàn thiện các thủ tục hành chính tư pháp theo hướng đơn giản, thuận tiện giải quyết công việc giữa Tòa án với người dân. Tại TAND huyện Long Phú công khai lịch xét xử, lịch trực tiếp công dân của lãnh đạo để người dân tiếp cận một cách nhanh nhất.

Phối hợp chặt chẽ trong xét xử trực tuyến

Trong 6 tháng đầu năm 2023, TAND huyện Long Phú đã tổ chức 10 phiên tòa rút kinh nghiệm/6 Thẩm phán. Các Thẩm phán đăng ký phiên tòa rút kinh nghiệm nội bộ đảm bảo theo yêu cầu. Kết thúc phiên tòa đơn vị tiến hành họp rút kinh nghiệm đảm bảo chất lượng, nêu ra được những mặt ưu điểm, khuyết điểm của phiên tòa và hướng khắc phục những hạn chế.

Mỗi cá nhân Thẩm phán đã rút ra những kinh nghiệm cho bản thân sau khi được đóng góp từ tập thể, từ đó những phiên tòa sau càng được nâng cao chất lượng hơn trước.

Đối với công tác xét xử trực tuyến, TAND huyện Long Phú đã phối hợp với VKSND huyện Long Phú và Công an huyện Long phú tổ chức thành công 3 phiên tòa trực tuyến đối với 4 vụ án hình sự (5 bị cáo) tại 2 điểm cầu gồm: 1 điểm cầu trung tâm tại trụ sở TAND huyện Long Phú và 1 điểm cầu thành phần tại Công an huyện Long Phú.

12.png
TAND Long Phú trong một cuộc họp triển khai công tác.

“Nhìn chung qua các phiên tòa trực tuyến đều tuân thủ và đảm bảo thực hiện đầy đủ nguyên tắc cơ bản và thủ tục tố tụng do pháp luật quy định; phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tư pháp không chậm trễ, tiết kiệm chi phí xã hội. Các phiên toà có sử dụng các thiết bị điện tử kết nối với nhau thông qua môi trường mạng, cho phép bị cáo, bị hại, đương sự, người tham gia tố tụng khác tham gia phiên tòa tại địa điểm ngoài phòng xử án do Tòa án quyết định nhưng vẫn bảo đảm trực tiếp theo dõi đầy đủ hình ảnh, âm thanh và tham gia các trình tự, thủ tục tố tụng của phiên tòa bằng lời nói, hành vi tố tụng liên tục, công khai, vào cùng một thời điểm”, Chánh án Lê Thị Cẩm Nhung nói.

Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ

TAND huyện Long Phú đã ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đăng bản án trên Cổng TTĐT TAND, báo cáo theo dõi án, báo cáo thống kê trên phần mềm do TANDTC cung cấp, tham gia các buổi họp trực tuyến, tập huấn giải đáp khó khăn vướng mắc trong giải quyết án do TANDTC tổ chức.

Ngoài ra, TAND huyện Long Phú còn ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, phân công án cho các Thẩm phán; thống kê, báo cáo án của các Thẩm phán cho lãnh đạo đơn vị. Đơn vị đã khai thác và sử dụng phần mềm trợ lý ảo theo tinh thần Kế hoạch số 49/KH-TANDTC.

Chánh án Lê Thị Cẩm Nhung cho hay, trên cơ sở tiếp thu nghiêm túc việc triển khai đồng bộ tất cả các giải pháp của TANDTC và TAND tỉnh Sóc Trăng đã đề ra từ đầu năm, lãnh đạo TAND huyện đã kiểm tra, đánh giá kết quả, chất lượng công việc của từng cán bộ, công chức nhằm đạt được các chỉ tiêu kế hoạch công tác năm của đơn vị nên đa số các nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2023 của TAND huyện Long Phú đều đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra.

TAND huyện Long Phú đã thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, cán bộ, công chức và người lao động luôn tham gia đầy đủ có hiệu quả các phong trào, chính sách xã hội do ngành và địa phương phát động, trong năm không có trường hợp nào vi phạm pháp luật bị xử lý.

Phát huy những kết quả đã đạt được, TAND huyện Long Phú tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, phát huy ý chí tự lực tự cường, không trông chờ ỷ lại, luôn chủ động khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Huy Tâm