Vấn đề và Sự kiện

Quốc hội thảo luận việc sửa đổi, bổ sung Luật Công an nhân dân

PV 28/05/2023 - 07:04

Ngày 27/05, tại chương trình kỳ họp thứ năm, Quốc hội tiếp tục làm việc và thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.

Phiên họp buổi sáng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Công an nhân dân và tờ trình bổ sung một số điều về Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của Công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới sẽ trình bày báo cáo thẩm tra.

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày tờ trình, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024.

thu-ky-quoc-hoi-1-.png
Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường

Phiên họp buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

PV