Kinh doanh và pháp luật

Nghiêm cấm chủ đầu tư thông thầu, “chung chi” để bỏ qua sai sót tại các dự án giao thông

Anh Đức 11/05/2023 - 18:32

Bộ GTVT nghiêm cấm chủ đầu tư, Ban QLDA thỏa thuận với nhà thầu về việc “chung chi” để bỏ qua các sai sót về thủ tục, chất lượng; “gửi giá” qua các nhà cung cấp vật liệu đưa vào công trình.

giao-thong-1.jpg
Bộ GTVT nghiêm cấm chủ đầu tư, Ban QLDA thỏa thuận với nhà thầu về việc “chung chi” để bỏ qua các sai sót về thủ tục, chất lượng

Bộ GTVT vừa có văn bản đề nghị các chủ đầu tư, ban QLDA tăng cường quản lý, thực hiện nhiệm vụ, phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực liên quan đến hoạt động quản lý dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông.

Theo đó, Bộ GTVT nghiêm cấm các chủ đầu tư, ban QLDA áp đặt chỉ định mỏ vật liệu, chỉ định nguồn gốc, xuất xứ, gửi nhà thầu, nhà thầu phụ, nhà thầu cung cấp hàng hóa, vật tư, vật liệu cho dự án.

Các chủ đầu tư, Ban QLDA cũng tuyệt đối không thông đồng, móc ngoặc để hợp thức hóa hồ sơ thủ tục, làm sai lệch hồ sơ, kết quả công việc, tăng khống khối lượng.

Đặc biệt Bộ nghiêm cấm các đơn vị này lựa chọn nhà thầu không có đủ năng lực, kinh nghiệm theo các quy định pháp luật và quy định của hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu; dàn xếp, thông thầu.

Bộ cũng nghiêm cấm việc đặt ra các quy định các điều kiện bất hợp lý, có hành vi cản trở, hạn chế sự tham gia của nhà thầu.

Ngoài ra, Bộ GTVT cũng nghiêm cấm việc thông đồng, hợp thức hóa hồ sơ thủ tục cho các sai sót trong công tác giám sát, kiểm định, nghiệm thu kết quả khảo sát.

Các chủ đầu tư, Ban QLDA tuyệt đối không được thông đồng với tư vấn để đưa một số loại vật liệu vào hồ sơ thiết kế, hoặc “gửi giá, nâng giá” trong hồ sơ dự toán; thỏa thuận với nhà thầu về việc “chung chi” để bỏ qua các sai sót về thủ tục, chất lượng; “gửi giá” qua các nhà cung cấp vật liệu đưa vào công trình.

Bộ cũng nghiêm cấm việc nhũng nhiễu, gây khó khăn khi ký hồ sơ nghiệm thu, thanh toán…

Anh Đức