Doanh nghiệp

Hoàng Anh Gia Lai: Tập trung phát triển ngành cây ăn trái và chăn nuôi

Tuệ Anh 28/04/2023 - 11:58

Sáng 28/4, Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023. Ông Võ Trường Sơn – TGĐ HAGL đã trình bày báo cáo, kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn trong năm 2023.

ong-vo-truong-son-tong-giam-doc-hagl-da-trinh-bay-bao-cao-ke-hoach-kinh-doanh-tap-doan-trong-nam-2023(1).jpg
Ông Võ Trường Sơn – Tổng Giám đốc HAGL đã trình bày báo cáo, kế hoạch kinh doanh tập đoàn trong năm 2023

Theo đó, năm 2023, HAGL đặt kế hoạch doanh thu thuần 5.120 tỷ đồng và lợi nhuận 1.130 tỷ đồng. Năm nay, Tập đoàn sẽ tiếp tục phát triển ngành cây ăn trái, cùng mảng chăn nuôi heo với quy mô 7.000 ha chuối và 10 cụm chuồng trại với công suất nuôi 600.000 con heo thịt mỗi năm.

Khi tình hình kinh tế trên thế giới và trong nước có những biến chuyển bất lợi, HAGL đã nỗ lực hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận, được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Cụ thể, doanh thu thuần năm 2022, đạt 5.111 tỷ đồng (vượt 14% kế hoạch đề ra); Lợi nhuận sau thuế đạt 1.125 tỷ đồng (đạt kế hoạch đề ra). Đối với lợi nhuận của năm 2022, Tập đoàn sẽ trừ tiền bù lỗ các năm trước và không phân phối lợi nhuận.

toan-canh-dai-hoi-co-dong-thuong-nien-nam-2023-cua-tap-doan-hagl(1).jpg
Toàn cảnh Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Tập đoàn HAGL

Trong báo cáo tới cổ đông, Tập đoàn này cũng cho biết năm 2022, ngành cây ăn trái vẫn đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu hoạt động, sản phẩm chủ lực là chuối. Trong đó, diện tích trồng chuối khoảng 7.000 ha tại Việt Nam, Lào và Campuchia; Thị trường xuất khẩu chủ yếu tại Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản; Ngoài những thị trường trên, HAGL luôn chú trọng về chất lượng sản phẩm, đạt tiêu chuẩn Global GAP hoặc các tiêu chuẩn tương đương, để đủ điều kiện xuất khẩu vào các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore.

Đối với ngành chăn nuôi heo, năm 2022, doanh thu từ ngành này đã chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu và đứng thứ hai sau ngành trái cây.

Tiếp tục với kế hoạch kinh doanh của mình trong năm 2023, Tập đoàn sẽ tiếp tục phát triển các mảng chăn nuôi heo với kế hoạch doanh thu 1.700 tỷ đồng, lãi gộp 340 tỷ đồng và chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất chờ khi điều kiện thị trường thuận lợi sẽ tái đàn, mở rộng quy mô sản xuất. Ngành cây ăn trái HAGL đặt mục tiêu doanh thu 2.400 tỷ đồng, lãi gộp 720 tỷ đồng.

Theo đề án tái cấu trúc HAGL từ nay đến năm 2026, tập đoàn sẽ tiếp tục thực hiện 3 bước tái cấu trúc, gồm: Tư duy lại về thị trường, xây dựng chiến lược, tái cấu trúc về mặt tổ chức, tái cấu trúc mô hình quản trị và tái cấu trúc về tài chính.

Tuệ Anh