Hỗ trợ thi công đường dây 220 kV Nhiệt điện Hải Dương - Trạm 500 kV Phố Nối

Kinh tế - Ngày đăng : 13:26, 14/10/2022

BVCL - Ngày 14/10, UBND huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đã tổ chức hỗ trợ thi công kéo đường dây 220 kV Nhiệt điện Hải Dương - Trạm 500 kV Phố Nối đoạn qua thôn Thượng Đỗ 1, xã Thượng Vũ.
2.jpg
Thi công đường dây 220 kV Nhiệt điện Hải Dương - Trạm 500 kV Phố Nối

UBND huyện Kim Thành cho biết, có 27 hộ dân nằm trong hành lang an toàn của đường dây 220 kV Nhiệt điện Hải Dương - Trạm 500 kV Phố Nối. Đến nay, cả 27 hộ dân này đã nhận tiền hỗ trợ bồi thường cây cối, hoa màu, tài sản trên đất với tổng số tiền trên 3,4 tỷ đồng theo quy định. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền hỗ trợ, bồi thường, một số hộ dân tiếp tục có kiến nghị, khiếu nại về việc đền bù đất đai liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Trước đó, có 18 hộ dân kiến nghị và không đồng ý cho đơn vị thi công triển khai thi công đường dây qua đất của gia đình. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư huyện Kim Thành, UBND xã Thượng Vũ đã nhiều lần tuyên truyền, vân động, giải thích nhưng các hộ dân trên không hợp tác và tiếp tục đề nghị tăng mức hỗ trợ bồi thường ngoài chính sách của Nhà nước, gây khó khăn cho triển khai, thi công dự án.

Theo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư huyện Kim Thành, các hộ dân kiến nghị về số tiền đền bù theo Luật an toàn điện lực; phương án đền bù đối với đất chuyển đổi; đền bù đối với các công trình trên đất, cây trồng, vật nuôi… theo đúng giá thực tế tại địa phương…

Trước tình hình trên, UBND huyện Kim Thành đã trả lời rõ. Cụ thể, nguồn gốc đất của các hộ dân là đất chuyển đổi đã được UBND huyện chấp thuận theo quyết định 31/1998/QĐ-UB ngày 10/10/1998 về việc phê duyệt dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng của xã Thượng Vũ cho phép cải tạo từ cấy lúa một vụ bấp bênh, hiệu quả thấp sang đất trồng cây lâu năm kết hợp nuôi trồng thủy sản.

Hiện, UBND huyện ra quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của từng hộ, nên các hộ không được xây dựng công trình nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt trên đất. Căn cứ vào quyết định 1654/QĐ-UBND ngày 3/5/2007 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành về quản lý và xây dựng nhà trông coi trên đất chuyển đổi trên địa bàn tỉnh thì đất của các hộ gia đình đã được công nhận là đất chuyển đổi; phần tài sản trên đất chưa có hồ sơ phê duyệt quy hoạch chi tiết, chưa được phép xây dựng.

Đối với chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trọ thì theo quy đinh, việc hỗ trợ về đất trồng cây lâu năm (đất chuyển đổi) nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây điện trên không của các hộ được hỗ trợ 30% theo quy định. Đối với cây trồng trên đất, căn cứ theo các quy định thì việc hỗ trợ cho các hộ về cây trồng phải chặt bỏ, được tồn tại trong hành lang nhưng hàng năm phải đốn, tỉa để đảm bảo an toàn thì được hỗ trợ 70%.

Đối với tài sản trên đất của các hộ dân chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết, chưa được cấp phép xây dựng nên chỉ được hỗ trợ 40% giá trị tài sản, công trình theo quy định.

Dự án đầu tư xây dựng đường dây 220 kV Nhiệt điện Hải Dương-Trạm 500 kV Phố Nối được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia phê duyệt đầu tư từ tháng 11/2018. Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải khu vực Đông Bắc và hệ thống điện miền Bắc; là dự án cấp bách nhằm giải tỏa công suất Nhà máy Nhiệt điện Hải Dương, tăng cường mối liên kết mạch vòng giữa các khu vực trong hệ thống điện, tăng cường độ vận hành an toàn và ổn định cho hệ thống điện quốc gia.

1.jpg
Dự án đi qua 27 hộ dân ở các thôn Vũ Xá, Thượng Đỗ 1

Dự án này tại Hải Dương đi qua các huyện Kim Thành, Gia Lộc, Cẩm Giàng, Thanh Hà, Tứ Kỳ, thị xã Kinh Môn và thành phố Hải Dương với 184 vị trí cột, chiều dài tuyến 53,83 km, trong đó vị trí cột 38 đi qua địa bàn xã Thượng Vũ (Kim Thành), phần hành lang đi qua 27 hộ dân ở các thôn Vũ Xá, Thượng Đỗ 1.

Diễm My