Cần thu hơn 2.300 tỷ đồng tiền thuế mỗi ngày trong 2 tháng cuối năm

Doanh nghiệp - Ngày đăng : 09:49, 06/11/2021

BVCL - Ước tính ngành thuế cần phải thu 139.000 đến 140.000 tỷ đồng trong 2 tháng cuối năm 2021.

Báo cáo mới công bố từ Tổng cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách tháng 10 năm 2021 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 121.482 tỷ đồng, bằng 10,9% dự toán. Lũy kế 10 tháng đạt gần 1,03 triệu tỷ đồng, bằng 92,1% dự toán.

Theo cơ quan thuế, số thu ngân sách tháng 10 tăng cao so với tháng 8 và tháng 9 là do có thu hồi tiền thuế đã hết thời gian gia hạn khoảng 20.000 tỷ đồng (gồm: thuế thu nhập doanh nghiệp khoảng 15.000 tỷ đồng, thuế GTGT hơn 5.000 tỷ đồng).

tien-2-1570528660084-1620199708229621757997.jpg
Ảnh minh họa

Cùng với đó, số thu một số khoản phát sinh theo quý và năm khoảng 46.300 tỷ đồng gồm: Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý 3 (khoảng 29.600 tỷ đồng); thuế giá trị gia tăng quý 3 (khoảng 6.500 tỷ đồng); thuế thu nhập cá nhân quý 3 (khoảng 2.500 tỷ đồng); tiền thuê đất kỳ 2 trong năm (khoảng 4.000 tỷ đồng); thu cổ tức và lợi nhuận còn lại (3.741 tỷ đồng).

Như vậy, số thu phát sinh trong tháng 10 khoảng 55.100 tỷ đồng (tháng 8 là 54.790 tỷ đồng và tháng 9 là 50.772 tỷ đồng). Trong đó, thuế thu nhập cá nhân tháng 10 đạt 9.442 tỷ đồng. Đáng chú ý, riêng thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản tháng 10 khoảng 1.400 tỷ đồng (trong khi đó tháng 8 chỉ 640 tỷ đồng, tháng 9 là 685 tỷ đồng).

Bên cạnh đó đó, thu từ lệ phí trước bạ tháng 10 cũng có những chuyển biến tích cực, đạt 3.322 tỷ đồng, (tháng 9 là 1.930 tỷ đồng, tháng 8 là 984 tỷ đồng). Tổng cục Thuế cho biết, số thu tăng cao là do sau khi các địa phương nới lỏng giãn cách xã hội, các doanh nghiệp và người dân tập trung lượng hồ sơ làm thủ tục trước bạ lớn.

Riêng đối với khoản thu thuế thu nhập doanh nghiệp tháng 10 ước đạt 44.600 tỷ đồng. Theo Tổng cục Thuế, nguyên nhân là do trong quý 3/2021, nhiều ngân hàng thương mại chưa thực hiện trích lập đủ quỹ dự phòng rủi ro theo quy định tại Thông tư số 03/TT-NHNN; nhiều doanh nghiệp chưa hạch toán đủ số chi phí cho hoạt động phòng chống dịch và ủng hộ quỹ vaccine khi tính lợi nhuận để tạm nộp thuế trong 3 quý đầu năm dẫn đến số thuế thu nhập doanh nghiệp nộp cao hơn thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tổng cục Thuế cho biết để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách thì trong 22 tháng cuối năm cơ quan thuế còn phải thu khoảng từ 139.000 - 140.000 tỷ đồng, tương đương bình quân mỗi tháng phải thu tối thiểu 70.000 tỷ đồng (hơn 2.300 tỷ đồng/ngày).

“Đây là nhiệm vụ rất khó khăn trong bối cảnh, cơ quan thuế tiếp tục thực hiện giảm thuế cho người dân và doanh nghiệp”, Tổng cục Thuế nhấn mạnh.

Để hoàn thành mục tiêu trên, Tổng cục Thuế cho biết trong những tháng cuối năm cơ quan thuế các cấp sẽ tập trung thu kịp thời số thuế hết thời gian gia hạn vào ngân sách Nhà nước; tổ chức đôn đốc, thu hồi nợ quyết liệt trong 02 tháng cuối năm phấn đấu giảm nợ khoảng 11.600 tỷ đồng.

T.Trang