Bộ Tài chính công khai dự toán ngân sách nhà nước 2021

Doanh nghiệp - Ngày đăng : 06:30, 16/12/2020

BVCL - Bộ Tài chính vừa Quyết định 1927/QĐ-BTC công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán chi ngân sách trung ương của từng bộ, cơ quan trung ương...

Theo quyết định này, tổng thu ngân sách nhà nước năm tới là hơn 1.300 triệu tỷ đồng. Thu nội địa là 1.133.500 tỷ đồng; thu từ dầu thô là 23.200 tỷ đồng; thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu là 178.500 tỷ đồng; thu viện trợ là 8.130 tỷ đồng.

Tổng chi ngân sách nhà nước là gần 1.700 triệu tỷ đồng, bao gồm chi đầu tư phát triển là 477.300 tỷ đồng; chi trả nợ lãi là 110.065 tỷ đồng; chi viện trợ là 1.600 tỷ đồng; chi thường xuyên là 1.036.730 tỷ đồng; chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế là 25.505 tỷ đồng; chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính là 100 tỷ đồng; dự phòng ngân sách nhà nước là 34.500 tỷ đồng.

ngan-sach-141220-1607949881020-16079498810211190574536.jpg

Mức bội chi ngân sách nhà nước là hơn 340.000 tỷ đồng, bằng khoảng 4% GDP; bội chi ngân sách trung ương là 318.870 tỷ đồng; bội chi ngân sách địa phương là 24.800 tỷ đồng.

Trong các đơn vị trung ương, Bộ Giao thông Vận tải có dự toán chi cao nhất là 60.000 tỷ đồng, tiếp đó là Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Quyết định cũng nêu rõ dự toán chi ngân sách trung ương của từng bộ, cơ quan trung ương theo từng lĩnh vực chi và những nhiệm vụ chi khác của ngân sách trung ương năm 2021.

T.T