Tăng cường hợp tác phòng, chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm

Tòa án với công dân - Ngày đăng : 22:46, 14/07/2020

(BVCL) Chiều ngày 14/7/2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Tòa án nhân dân tối cao và Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm giai đoạn 2020 - 2025.

Tham dự Lễ ký kết có đồng chí Vũ Đức Đam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; đồng chí Đào Ngọc Dung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia; cùng đại diện các Bộ, ngành.Về phía Tòa án nhân dân tối cao có đồng chí Nguyễn Hòa Bình – Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; cùng các Phó chánh án, các thành viên Hội đồng Thẩm phán và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi Lễ

Chương trình nhằm tăng cường phối hợp, đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo giữa Tòa án nhân dân tối cao và Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực sẵn có.Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các hoạt động khác nhằm góp phần nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền và tầng lớp nhân dân đối với công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trong tình hình mới.Tạo cơ chế phối hợp thường xuyên và phát huy vai trò của các cơ quan thường trực của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và Tòa án nhân dân tối cao trong quá trình phối hợp triển khai các nhiệm vụ.Trong giai đoạn 2020-2025, hai bên phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; xây dựng và triển khai thí điểm mô hình hỗ trợ, tư vấn xã hội, pháp lý và chuyển gửi đối với người tham gia cai nghiện ma túy với sự tham gia của Tòa án, hướng tới mô hình “Tòa hỗ trợ cai nghiện ma túy”, nhằm tăng cường kết nối giữa các cơ quan về tư pháp, hành pháp, y tế, xã hội để hỗ trợ; giám sát người nghiện ma túy, giúp họ tuân thủ điều trị và cai nghiện hiệu quả.

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi ký kết

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phản ánh kịp thời, chính xác các hoạt động và kết quả phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và Tòa án nhân dân tối cao thông qua các bản án đã có hiệu lực pháp luật, được Tòa án nhân dân các cấp xét xử; tổ chức biên tập, xuất bản các ấn phẩm báo chí, lập các chuyên trang, chuyên mục trên các ấn phẩm báo chí nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm; tuyên truyền các nội dung khác do các bên thống nhất.Trao đổi cung cấp thông tin về tình hình người sử dụng ma túy; người nghiện ma túy; người nhiễm HIV; người bị đề nghị tòa án xem xét quyết định áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc; số hồ sơ không đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc; công tác xét xử các vụ án về ma túy, mại dâm, mua bán người... để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, đề xuất xây dựng và hoạch định chính sách phù hợp.Phối hợp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho thẩm phán trong việc thực thi pháp luật về xét xử các vụ án liên quan đến ma túy, mại dâm nhằm xét xử nghiêm minh tội phạm. Có các biện pháp bảo vệ nạn nhân trong quá trình xét xử các vụ án liên quan đến mua bán người vì mục đích mại dâm, nhất là với các nạn nhân là trẻ em.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tham gia ký kết hợp tác

Tổ chức các đoàn liên ngành kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện Chương trình phối hợp tại các địa phương, đơn vị nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.Tổ chức đánh giá, sơ kết, tổng kết công tác phối hợp giữa Ủy ban Quốc gia và Tòa án nhân dân tối cao nhằm rút kinh nghiệm và xây dựng nội dung phối hợp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn.Công tác phối hợp bảo đảm chính xác, kịp thời, đúng chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị và phù hợp với điều kiện, nguồn lực; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, nhất là các cơ quan, đơn vị đầu mối và cơ chế phối hợp trong quá trình triển khai các nhiệm vụ.Các hoạt động phối hợp được thực hiện thường xuyên với hình thức đa dạng, phong phú, kịp thời, thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trong tình hình mới; phát huy tối đa tiềm năng và nguồn lực sẵn có của các bên.Chương trình phối hợp được cụ thể hóa, lồng ghép trong kế hoạch công tác hàng năm; định kỳ kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả và đề ra phương hướng, nhiệm vụ phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Lâm Thanh