Hà Tĩnh: Hàng loạt sai phạm trong giao đất, cho thuê đất ở huyện Cẩm Xuyên và Can Lộc

Điều tra | Thu Hường | 10:53 10/11/2021

BVCL - Trong những năm qua, trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, huyện can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra tình trạng giao đất, cho thuê đất trái thẩm quyền với số lượng nhiều. Tuy nhiên, chính quyền cấp huyện chưa kịp thời phát hiện và có giải pháp xử lý triệt để khiến tình trạng sai phạm kéo dài và có nhiều khiếu kiện trong nhân dân.

anh-1-7-(1).jpg
Kết luận của UBND tỉnh về việc giao đất, cho thuê đất trái thẩm quyền trên địa bàn huyện Can Lộc.

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành quyết định số 1402/QĐ ngày 6/5/2020 về thành lập Đoàn thanh tra liên ngành kiểm tra việc giao đất, cho thuê đất trái thẩm quyền tại địa bàn huyện Cẩm Xuyên, Can Lộc.

Sau khi đoàn kiểm tra liên ngành đã tổ chức kiểm tra, làm việc trực tiếp tại các xã và chỉ rõ hàng loạt sai phạm trong công tác giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, huyện Can Lộc. Theo đó, huyện Cẩm Xuyên có 155 giao đất trái thẩm quyền và 556 trường hợp cho thuê đất trái thẩm quyền. Còn tại huyện Can Lộc có 460 giao đất trái thẩm quyền và 556 trường hợp cho thuê đất trái thẩm quyền.

Tại kết luận số 333 ngày 09/09/2021 của UBND tỉnh về việc giao đất, cho thuê đất trái thẩm quyền tại huyện Cẩm Xuyên nếu rõ: Theo kết quả của đoàn Thanh tra thì trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên có: 566 trường hợp cấp xã cho thuê đất sai thẩm quyền, diện tích 3.878.967m2; 151 trường hợp tồn đọng do giao đất sai thẩm quyền trước ngày 01/7/2014 đến nay chưa được giải quyết, diện tích 54.768,56 m2; 04 trường hợp giao đất sai thẩm quyền sau ngày 01/7/2014, diện tích 701m2. Trong đó có 97 trường hợp đã làm nhà ổn định.

Trong 155 trường hợp giao đất trái thẩm quyền có 54 trường hợp không phù hợp quy hoạch sử dụng đất, 34 trường hợp vướng mắc về tiền sử dụng đất như không có phiếu thu tiền hoặc có phiếu thu gốc nhưng UBND xã không có sổ quỹ để đối chiếu đã nộp tiền vào ngân sách hay chưa, 09 trường hợp sử dụng vượt hạn mức quy định, 06 trường hợp chưa có nhà ở và 51 trường hợp khác đang có tranh chấp hoặc đi vắng khỏi địa bàn, chưa thống nhất về thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước.

Ngoài các trường hợp trên tại thôn Tân Mỹ, xã Cẩm Duệ còn tồn đọng 12 trường hợp được giao đất tái định cư đường điện 500 KV và đường cứu hộ năm 2004 nhưng đến nay chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa thu tiền sử dụng đất theo quy định.

Còn việc kiểm tra hiện trạng một số điểm cho thuê tại địa bàn các xã thuộc huyện Cẩm Xuyên như sau: Cơ bản các hộ sau khi được thuê đất đều đầu tư, xây dựng công trình đưa vào sử dụng theo mục đích được thuê. Tuy nhiên, qua kiểm tra xác suất tại địa bàn một số xã có nhiều trường hợp cho thuê xây dựng công trình trên đất hành lang an toàn giao thông hoặc xây dựng nhà ở kiên cố kết hợp với kinh doanh…

anh-3-1-.jpg
UBND xã Khánh Vĩnh Yên, nơi xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng trong giao đất trái thẩm quyền.

Tại huyện Can Lộc, theo kết luận số 383 ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về giao đất, cho thuê đất trái thẩm quyền nêu rõ: huyện Can Lộc có 460 trường hợp giao đất trái thẩm quyền. Trong đó, có 352 trường hợp UBND cấp xã giao đất trái thẩm quyền trước ngày 1/4/2014 và đến nay chưa được giải quyết với tổng diện tích 160.837,6m3, có 224/352 đã làm nhà ổn định. Đặc biệt, xã Khánh Vĩnh Yên xếp dầu bảng với 159 trường hợp , với diện tích giao 43.524,5m2, số tiền đã thu 1.329.200 đồng, hiện có 64/159 trường hợp đã làm nhà ổn định.

Có 108 trường hợp UBND xã giao đất trái thẩm quyền sau ngày 1/7/2014 với tổng diện tích 28.435,9m2, số tiền đã thu 11.419.140 đồng. Trong đó, xã Khánh Vĩnh Yên có 107 trường hợp, với diện tích giao 28.035,9m2, số tiền đã thu 11. 119, 140 đồng.

Còn về việc cho thuê đất trái thẩm quyền, toàn huyện có 556 trường hợp tại 17/18 xã, với diện tích 3.582.691,15m2, số tiền thu được 4.092.350.132 đồng. Một số xã có số trường hợp cho thuê nhiều như: xã Sơn lộc có 66 trường hợp, xã Tùng Lộc có 76 trường hợp, xã Vượng Lộc có 43 trường hợp…

Việc UBND các xã, thị trấn trên địa bàn hai huyện Cẩm Xuyên và Can Lộc thực hiện giao đất, cho thuê đất các trường hợp trên là không đúng thẩm quyền theo quy định tại điều 37, Luật Đất Đai 2003; Điều 59, Luật Đất đai 2013; Khoản 5, điều 38 Luật Đất Đai 2003 và điểm C khoản 1, điều 64 Luật Đất đai 2013.

Về công tác tài chính thông qua giao đất cho thuê đất: tiền thuê đất được thu theo hợp đồng giữa UBND xã, thị trấn và hộ thuê đất và đã được nộp vào ngân sách nhà nước; tuy nhiên UBND xã, thị trấn chưa thực hiện theo dõi riêng khoản này để dùng đúng mục đích công ích của xã, thị trấn quy định tại Khoản 3 Điều 132 Luật đất đai 2013.

anh-2.jpg
Dù đã có văn bản xử lý kiểm điểm, nhưng đến nay huyện Cẩm Xuyên vẫn chưa làm rõ được trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan.

Từ những sai phạm kéo dài trên cho thấy tình trạng giao đất, cho thuê đất không đúng thẩm quyền diễn ra nhiều ở các địa phương. Điều đó cho thấy công tác quản lý đất đai tại các địa phương còn thiếu chặt chẽ, các sai phạm chưa được phát hiện kịp thời để chấn chỉnh, khắc phục. Ngoài ra, trong quá trình xây dựng NTM, một số xã đã vận động các hộ dân được xét giao đất, cho thuê đất đóng góp kinh phí tự nguyện xây dựng NTM trên địa bàn dẫn đến việc giao đất, cho thuê đất trái thẩm quyền.

Trước những sai phạm trên, UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị huyện Cẩm Xuyên và Can Lộc kiểm điểm trách nhiệm tập thể, của người đứng đầu và cá nhân liên quan và đề ra biện pháp, phương án khắc phục những vi phạm đã chỉ ra trong kết luận thanh tra. Ngoài ra, UBND huyện Cẩm Xuyên, Can Lộc có trách nhiệm đôn đốc các xã có trách nhiệm hoàn trả số tiền đã thu để giao đất cho các hộ dân với lý do tự nguyện xây dựng quê hương.


(0) Bình luận
Tin nổi bật Bảo vệ công lý
Vùng Đông Nam Bộ phát triển phải nhanh, hài hòa, bao trùm tổng thể và bền vững
BVCL – Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, diễn ra ngày 26/11 tại TPVũng Tàu.