Cụm thi đua số V – TAND tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

Tòa án | Quang Trung | 08:03 22/10/2020

(BVCL) Ngày 21/10, Cụm thi đua số V-TAND đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020. Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án Thường trực TANDTC đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự hội nghị có ông Phạm Hồng Phong, Phó Chánh án TAND cấp cao tại TP.HCM; ông Bùi Văn Nghiêm, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long; lãnh đạo TAND 13 tỉnh miền Tây Nam bộ.

Năm qua, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài nên đã ảnh hưởng nhiều đến công tác chuyên môn của các TAND trong cụm. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban cán sự đảng, lãnh đạo TANDTC, Hội đồng thi đua khen thưởng, cấp ủy, chính quyền địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho TAND hai cấp trong cụm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Cụm thi đua số V – TAND tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

Phó Chánh án thường trực TANDTC Lê Hồng Quang phát biểu chỉ đạo hội nghị

TAND các tỉnh, thành phố trong cụm đã chủ động phát động nhiều phong trào thi đua, chuyên đề với mục tiêu bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án, xây dựng các chỉ tiêu thi đua cụ thể nhằm nâng cao chất lượng xét xử các loại vụ án, khắc phục những hạn chế, thiếu sót của những năm trước và thực hiện có hiệu quả 14 giải pháp nâng cao chất lượng công tác xét xử, giải quyết các loại án theo tinh thần cải cách tư pháp.

Các TAND cấp tỉnh trong cụm đã cụ thể hóa thành phong trào thi đua trong TAND hai cấp thuộc quyền quản lý với một số chủ đề như: “Tự hào truyền thống- phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ lập thành tích chào mừng 75 năm ngày Truyền thống TAND (13/9/1945–13/9/2020) (TAND TP. Cần Thơ); chuyên đề “Nâng cao chất lượng bản án”; “Nâng cao hiệu quả việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm”(TAND tỉnh Long An), “Nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và 75 năm Ngày truyền thống TAND” (TAND tỉnh Sóc Trăng).

Cụm thi đua số V – TAND tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2020, các TAND cấp tỉnh trong cụm đã phát động 18 đợt thi đua ngắn hạn và 04 đợt thi đua chuyên đề. Bên cạnh đó, các Tòa án trong cụm đã triển khai và thực hiện sâu rộng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và địa phương phát động.

Năm qua, toàn cụm đã thụ lý 150.927 vụ án các loại, giải quyết 133.191 vụ, đạt tỷ lệ chung 88,25%; so với cùng kỳ thụ lý tăng 11.866 vụ, giải quyết tăng 9.903 vụ. Về chất lượng xét xử, toàn cụm có 1.103,5 vụ án các loại bị hủy, bị sửa, chiếm tỷ lệ 0,83%. Toàn cụm đã hòa giải, đối thoại thành 63.819/110.233 vụ án dân sự, hành chính sơ thẩm, đạt tỷ lệ 57,89%, tăng 8.257 vụ so với cùng kỳ. Toàn cụm có 45.855 bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật được công khai lên cổng thông tin điện tử của TAND. Việc công khai bản án trên cổng thông tin điện tử TAND đã tạo điều kiện cho người dân dễ dàng tiếp cận công lý, thực hiện quyền giám sát của mình đối với hoạt động xét xử của Tòa án.

Cụm thi đua số V – TAND tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

Tặng hoa cho các tập thể tiêu biểu điển hình năm 2020 của cụm thi đua số V

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, cụm thi đua số V còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số đơn vị chưa chú trọng việc xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, chưa xác định phương pháp, cách thức thực hiện từ đó chưa phát huy được hiệu quả của công tác thi đua, khen thưởng. Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh covid 19, cụm thi đua chưa tổ chức được Hội thao, Hội diễn văn nghệ, Hội nghị điển hình tiên tiến chung cho toàn cụm nhằm tạo điều kiện để các thành viên trong cụm giao lưu, học hỏi kinh nghiệm.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chánh án Thường trực TANDTC Lê Hồng Quang cho biết, năm 2020 dịch bệnh Covid – 19 đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động bình thường của Tòa án, dẫn đến tỷ lệ giải quyết án của TAND các cấp thấp hơn so với chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh đó, việc chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp cũng ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ. Đây là những nguyên nhân khách quan. Tuy nhiên, TAND hai cấp các tỉnh trong cụm đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi với những cách làm hay, điển hình tiên tiến. Phong trào thi đua đã tạo động lực để toàn thể lãnh đạo, thẩm phán, CBCC tòa án cố gắng hoàn thành nhiệm vụ do Quốc hội và TANDTC giao.

Cụm thi đua số V – TAND tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

Phó Chánh án Lê Hồng Quang tặng hoa cho các cá nhân tiêu biểu điển hình năm 2020 của cụm thi đua số V

Năm 2020, cụm thi đua số V đã đạt nhiều thành tích đáng biểu dương, cụ thể, toàn cụm đã thụ lý 150.927 vụ án các loại, giải quyết 133.191 vụ, đạt tỷ lệ chung 88,25%; so với cùng kỳ thụ lý tăng 11.866 vụ, giải quyết tăng 9.903 vụ. Toàn cụm có 1.103,5 vụ án các loại bị hủy, bị sửa. Hòa giải, đối thoại thành 63.819/110.233 vụ án dân sự, hành chính sơ thẩm, đạt tỷ lệ 57,89%, tăng 8.257 vụ so với cùng kỳ. Ngoài công tác chuyên môn, cụm V đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác như: thi hành án hình sự, công tác tổ chức cán bộ.

Với những thành tích đã đạt được, nhiều đơn vị, cá nhân thuộc cụm thi đua số V đã được TANDTC ghi nhận và khen thưởng kịp thời.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, cụm V còn có một số nội dung cần quan tâm, cố gắng hơn như: phong trào thi đua trong cụm ở một số nơi còn mang tính hình thức, chưa cụ thể hóa chỉ tiêu thi đua gắng với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, vẫn còn tình trạng để án quá hạn luật định, án tạm đình chỉ tăng so với cùng kỳ. Lãnh đạo một số đơn vị chưa nhận thức, chưa quan tâm đúng mức công tác thi đua khen thưởng.

Phó Chánh án thường trực TANDTC Lê Hồng Quang đề nghị, trong thời gian tới cụm thi đua số V tiếp tục quan tâm triển khai, quán triệt kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, trọng tâm là Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”, Chỉ thị số 03/2014/CT-TA ngày 11/6/2014 của Chánh án TANDTC về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống TAND”.

Cụm thi đua số V – TAND tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

Lãnh đạo 13 TAND cụm thi đua số V ký giao ước thi đua năm 2021

Năm 2021, các TAND hai cấp cụm V cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Đổi mới và nâng cao chất lượng phong trào thi đua khen thưởng theo hướng xây dựng mục tiêu thi đua bám sát nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021 của TANDTC. Các cấp ủy Đảng, người đứng đầu đơn vị cần quan tâm chỉ đạo sát sao công tác thi đua khen thưởng, đề ra được giải pháp thiết thực, hiệu quả, có tính đột phá để phong trào thi đua thực sự là động lực thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ được giao; Các phong trào thi đua cần xác định rõ chủ đề, nội dung, tiêu chí với mục tiêu hoàn thành vượt các nhiệm vụ công tác năm 2021, tập trung vào các chỉ tiêu thi đua năm 2020 mà cụm V chưa đạt được như: án quá hạn luật định, nâng cao tỷ lệ hòa giải thành, đảm bảo các phán quyết của tòa án đúng pháp luật, thực sự mang lại công lý cho xã hội, kiên quyết không để xảy ra việc kết án oan người không có tội hay bỏ lọt tội phạm;

TAND trong cụm V tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương phát động, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ người nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt; Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết phong trào thi đua khen thưởng, bình xét thi đua kịp thời, chính xác, công khai, dân chủ; Những tập thể, cá nhân được lựa chọn suy tôn phải thực sự xuất sắc. Củng cố, kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, nâng cao trình độ chuyên môn cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thi đua khen thưởng.

Cụm thi đua số V đã thống nhất đề nghị suy tôn Cờ thi đua Chính phủ cho các đơn vị TAND cấp tỉnh là Vĩnh Long và Long An. Đối với TAND cấp huyện là TAND huyện Cầu Kè (Trà Vinh), TAND Tp Bạc Liêu (Bạc Liêu).

Hội nghị đã bầu TAND TP. Cần Thơ làm cụm trưởng, TAND Kiên Giang làm cụm phó cụm thi đua số V năm 2021.


(0) Bình luận
Tin nổi bật Bảo vệ công lý
Thủ tướng: Rút ngắn thời gian thi công tuyến đường sắt đô thị Hà Nội
BVCL - Thủ tướng yêu cầu hoàn thành đoạn trên cao đường sắt Nhổn - ga Hà Nội vào cuối năm 2022 và rút ngắn ít nhất một nửa thời gian thi công đoạn đi ngầm của dự án.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO